amvest achtergrond
Amvest Logo

Investment Management

Groningen_E09180_Boterdiep_Ciboga_ARCF

Amvest is fondsmanager van diverse woningbeleggingsfondsen. Op dit moment beheert Amvest vier grote fondsen: het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund), het Amvest Residential Dynamic Fund (ARD Fund), de AEGON-portefeuilles en het Amvest Living & Care Fund. Daarnaast beheert Amvest een aantal kleine woningbeleggingsfondsen.  

Medio 2016 is de totale omvang van de fondsen en separate accounts onder management circa 20.000 woningen. De waarde van de assets onder management bedraagt 3,4 miljard euro. In de periode 1997-2015 heeft Amvest op de portefeuilles van het ARC Fund en ARD Fund en haar voorgangers (ultimo 2015 8.915 woningen met een marktwaarde van 1,7 miljard euro) een totaalrendement per jaar gerealiseerd van gemiddeld 8,6 procent. Dat is een outperformance van de IPD-benchmark (8,1 procent) van 0,5 procent.

Het businessmodel van Amvest bestaat uit fondsmanagement én ontwikkelen. Deze combinatie van activiteiten in de gehele waardeketen waarborgt een hoge kwaliteit van het vastgoed in de fondsen. En daarmee een hoger rendement.

Organisatiestructuur

De directeur investment management geeft sturing aan de bestaande en op te richten beleggingsfondsen. Dedicated fondsteams zijn belast met het fondsmanagement van de individuele beleggingsfondsen. Ieder team, geleid door een portfoliomanager en tenminste een assetmanager en technisch manager, wordt ondersteund door een gespecialiseerde en efficiënte backoffice.

Focusregio's

Central Circle_def

Op basis van strategisch onderzoek stelt  Amvest focusregio’s vast. Deze regio’s kenmerken zich door een sterke mate van kwantitatieve druk op de woningmarkt, hoge economische groei, welvaart en bevolkingsdichtheid. De strategie van Amvest voor de komende jaren is erop gericht om te investeren in deze focusregio’s. Dit zijn de vier grootstedelijke regio’s in de Randstad, diverse regio’s in en direct grenzend aan de Randstad en een aantal stedelijke regio’s buiten de Randstad. De woningcomplexen in de diverse woningbeleggingsfondsen bevinden zich voor het grootste deel in deze focusregio’s.

Samenwerking met Vastgoedontwikkeling

Amvest is niet alleen fondsmanager maar ook ontwikkelaar van huurwoningen in het middeldure segment en van koopwoningen. Jaarlijks realiseert Amvest circa 500 woningen in de focusgebieden.

Het Amvest Residential Core Fund, dat openstaat voor nieuwe investeerders, heeft een right of first refusal op de door Amvest ontwikkelde woningen. Hiermee is het ARC Fund verzekerd van een langdurige kwalitatief hoogwaardige pijplijnvoorraad in lijn met de investeringsstrategie van het fonds.

Duurzaamheid

Wij geloven dat de vastgoedbranche een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En dat investeren in duurzame gebieden en woningen leidt tot een hoger rendement. Daarom zetten wij  in op duurzaamheid in brede zin. Het gaat daarbij niet alleen om energie-efficiency en het vergroten van het wooncomfort voor onze huurders, maar ook om verbetering van de woonomgeving in sociaaleconomisch opzicht.

Voor de fondsen is een driejaarsstrategie en een jaarlijks actieplan vastgesteld. Onderdeel van deze strategie zijn het terugdringen van energieverbruik, gebruik van duurzaam opgewekte energiebronnen en het duurzaamheidsbewustzijn onder onze huurders vergroten. Wij verwachten van onze contractpartijen een proactieve bijdrage omdat wij duurzaamheid als een gezamenlijk belang zien.

Onze inspanningen hebben reeds hun vruchten afgeworpen. In 2015 ontvingen het ARC Fund en ARD Fund een zogenoemde ‘Green Star’ van GRESB voor de implementatie van belangrijke duurzaamheidsmaatregelen. Ook in 2016 neemt Amvest deel aan de GRESB benchmark om de duurzaamheidsprestaties van de portefeuille te monitoren en managen en de toekomstbestendigheid zeker te stellen.

Karakteristieken van de fondsen

Amvest Residential Core Fund

Binnen de fondsen van Amvest is het Amvest Residential Core Fund ons vlaggenschip. Het fonds staat open voor nieuwe investeerders en heeft een groeistrategie. AEGON en PGGM zijn de launching investors. Het ARC Fund heeft een kwalitatief hoogwaardige core woningportefeuille. Het betreft zowel eengezinswoningen als appartementen. De focus ligt op duurzame woningen in het middeldure huursegment in de economisch sterke regio’s voornamelijk binnen de Randstad. Het fonds heeft de hoogst haalbare GRESB-kwalificatie ‘Green Star’. De gemiddelde leeftijd van de woningen is negen jaar. Het fonds combineert een laag risico met een stabiel rendement. Het ARC Fund heeft het right of first refusal op alle door Amvest ontwikkelde huurwoningen. Medio 2016 omvat het ARC Fund 6.200 woningen; de totale assets onder management bedragen 1,5 miljard euro.

 

Amvest Residential Dynamic Fund

Het Amvest Residential Dynamic  Fund is een closed-end woningbeleggingsfonds. De portefeuille omvat medio 2016 2.400 woningen verspreid door Nederland. De totale assets onder management bedragen 437 miljoen euro.  Het beleggingsdoel is het behalen van een optimaal rendement tijdens de looptijd. Maximale verkoopopbrengsten worden verkregen door uitponden en complexgewijze verkopen. Het fonds heeft de hoogst haalbare GRESB-kwalificatie ‘Green Star’.

 

AEGON-portefeuilles

Amvest beheert medio 2016 drie portefeuilles, waarvan AEGON de enige aandeelhouder is. De AEGON-portefeuilles omvatten in totaal 9.300 huurwoningen; de totale assets onder management bedragen 1,3 miljard euro. De woningen liggen verspreid over Nederland en bevinden zich in het lage en middeldure huursegment.

 

Amvest Living & Care Fund

Het Amvest Living & Care Fund (AL&C Fund) is eind 2013 opgericht als een vastgoedexploitatiefonds van zorgwoningen in Nederland. Het AL&C Fund richt zich op wonen en leven voor ouderen met een (zwaardere) zorgindicatie, die mede daardoor niet meer zelfstandig kunnen wonen. De portefeuille omvat vastgoed voor meerdere zorgconcepten. Amvest zoekt hiervoor langdurige samenwerking met vaste zorgpartners, die een kleinschalige formule met een vastomlijnd concept als keten in de markt zetten. Deze formules kenmerken zich door een beperkt aantal bewoners per complex, persoonlijke aandacht en hoogwaardige zorg en dienstverlening. Door de inzet van kleine gespecialiseerde zorgteams wordt maximale aandacht voor de bewoners in combinatie met een hoge mate van efficiency bereikt. De zorgconcepten waarin AL&C Fund investeert zijn op dit moment Zorggroep De Laren, Dagelijks Leven, Het Gastenhuis en Futura.

Medio 2016 waren zeventien zorgcomplexen in exploitatie en elf zorgcomplexen in aanbouw. Het investeringsvolume bedraagt 130 miljoen euro. De komende jaren groeit de vastgoedportefeuille naar 300 miljoen euro.

Maatwerk

Amvest stelt haar kennis en jarenlange ervaring op het gebied van het management van woningportefeuilles ook beschikbaar aan derden. Met de klant wordt gezocht naar maatwerkoplossingen voor het fonds-, portefeuille- en assetmanagement.

Samenwerking met corporaties

Amvest stelt haar kennis en kunde in assetmanagement, het oprichten van fondsen, fondsmanagement en de financiering van fondsen ook beschikbaar aan de corporatiesector. Wij kunnen corporaties ondersteunen met een of meer van de volgende activiteiten:
• het op marktconforme wijze aansturen van de niet-DAEB portefeuille;
• het structureren van de niet-DAEB portefeuille:
– als een zelfstandig woningbeleggingsfonds (een separate account waarbij de corporatie 100% aandeelhouder blijft);
– als een gemengd woningbeleggingsfonds met meerdere aandeelhouders (corporaties en/of institutionele beleggers).
• het aankopen en ruilen van bestaand bezit.
Samen kunnen we meer bereiken in beleggingsfondsen.

Small-Guillaume_Groen-Amvest-Villa_Maja-72ppi-7