amvest achtergrond
Amvest Logo

Vastgoedontwikkeling

Amvest is ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in economisch sterke delen van Nederland. Gebieden die zich kenmerken door de hoogste economische groei, welvaart en bevolkingsdichtheid. Kortom: gebieden met een sterke woningmarkt.

De plek is onze inspiratie als het gaat om project- en gebiedsontwikkeling. Eerst zetten we alles van een locatie op een rij. Bijvoorbeeld de cultuur- en/of bouwhistorie, de ruimtelijke ordening en het milieu. Ook vindt een stakeholderanalyse, marktonderzoek en identiteitsbepaling plaats. We gaan in gesprek met de buurt, ondernemers en bewoners. Pas daarna maken we een plan. Een plan dat gedurende het ontwikkelproces steeds kan worden aangepast.

Zo creëren we aantrekkelijke en duurzame woningen en woongebieden. Zowel voor de verkoop als de verhuur. We blijven lang betrokken. Omdat we ook op de langere termijn de duurzaamheid in een gebied willen bewaken. Zowel economisch als ecologisch, bouwkundig en sociaal. Dit levert woningen en woongebieden op waar mensen graag wonen en zich thuis voelen.

Amvest en zorgvastgoed

De komende jaren zal het aantal ouderen in Nederland fors toenemen. En daarmee de behoefte aan zorg. Het kabinet voert de nodige hervormingen door om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze hervormingen en het stijgende welvaartsniveau onder ouderen maken het reguliere verpleeg- en verzorgingshuis veel minder aantrekkelijk. Er zal meer vraag ontstaan naar kleinschalige beschermde woonvormen. Woonvormen die niet ontwikkeld zijn vanuit de regelgeving, maar optimaal gericht zijn op de kwaliteit van leven. Amvest ontwikkelt en investeert in zorgvastgoed voor meerdere zorgconcepten. Het betreft zowel herontwikkeling van bestaand vastgoed als nieuwbouw.

Samenwerking met Investment Management

Amvest is niet alleen ontwikkelaar maar ook fondsmanager van woningbeleggingsfondsen. De ontwikkelde huurwoningen worden tegen marktconforme condities aangeboden aan de fondsen van Amvest. Daarnaast begeleiden wij reeds vroeg in het ontwikkeltraject de turnkey-aankopen van de fondsen.

Samenwerking met corporaties

Amvest is een sterke, complementaire partner van corporaties in herstructurerings- en nieuwbouwopgaven. Als ontwikkelende belegger verbinden we ons net als corporaties voor de lange termijn aan de kwaliteit van de stad. We kennen de sociale huursector en hebben oog voor het gezamenlijk resultaat. Amvest is een ontwikkelingspartner voor de lange termijn:
• wij kunnen (het risico van) ontwikkellocaties overnemen;
• en zijn bereid risicodragend te participeren in nieuwbouw- en herstructuringsopgaven.
Samen kunnen we meer bereiken in gebiedsontwikkeling.

Projecten

Cruquius

Amsterdam

DUIN

Almere

CAMPUS OVERHOEKS

Amsterdam

ChurchillPark

Leiden

De Rotterdam

Rotterdam

Bouquet

Utrecht Leidsche RIjn

De Gouden Buurten

Berkel en Rodenrijs

Strijp R

Eindhoven

New Babylon

Den Haag

Terrazze, IJburg

Amsterdam

Vleuterweide

Utrecht Leidsche Rijn

Ypenburg

Den Haag