Duurzaam beleggen

Amvest voert bij de beleggingen en het portfoliobeheer van het woningbeleggingsfondsen een actief duurzaamheidsbeleid uit. Onze geïntegreerde ESG-aanpak heeft een positieve invloed op zowel het financiële als het niet-financiële rendement. Een positief resultaat voor onze investeerders, onze huurders én de maatschappij.

Duurzaamheidsinformatie (Sustainability-related disclosures)

De Europese Commissie heeft in 2018 het ‘EU Actieplan voor Duurzame Financiering’ gepubliceerd om de financiële sector te stimuleren om meer duurzame en op lange termijn gerichte beleggingen te doen. De informatieverordening ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)’ vloeit hieruit voort. Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren. Op deze pagina staan de de verklaringen van Amvest als beheerder van drie onder toezicht staande fondsen inclusief de update per 1 januari 2023.

PAI-Statement

Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.