Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij staan aan de wieg van de woongebieden van morgen. In het hier en nu houden wij rekening met de effecten elders en later. Want we willen dat komende generaties ook prettig, gezond en comfortabel wonen en leven. Daarom investeren we in maatschappelijk verantwoord ondernemen, in de breedste zin. Wij kijken verder dan het milieu alleen. En dat werpt zijn vruchten af. Onze fondsen zijn volgens de GRESB ‘Green Star’.

DUURZAAM IS VOORAL LANGE LEVENSDUUR

Wij investeren in en creëren aantrekkelijke, levendige en daarmee duurzame gebieden. Gebieden die in sociaaleconomisch opzicht kloppen. Fysiekruimtelijk goed in elkaar zitten. En financieel goed te exploiteren zijn. Waar komende generaties prettig, gezond en comfortabel wonen, werken en verblijven. Daar bouwen wij woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen met een lange levensduur. Met duurzame materialen, een minimale milieuvoetafdruk en kwalitatief hoogstaande openbare ruimtes. Vooraf betrekken we bewoners, buren en gebruikers. Om samen te werken aan een prettige leefomgeving. En als het er eenmaal staat, blijven we investeren. Zo blijft een gebied voor lange termijn aantrekkelijk. Voor bewoners en beleggers.

Wat een stad duurzaam maakt? Dat begint met kwaliteit en visie.

ESG-CRITERIA VAST ONDERDEEL PORTFOLIOBEHEER

Met onze woningbeleggingsfondsen voeren we een actief duurzaamheidsbeleid. Dit beleid is tot stand gekomen dankzij gesprekken met huurders, investeerders, vastgoedbeheerders en -managers, ontwikkelaars en medewerkers. Samen hebben we concrete ESG doelstellingen bepaald. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Deze niet-financiële criteria zijn een vast onderdeel van ons portfoliobeheer.

INVESTEREN IN BETAALBARE WONINGEN

Het Amvest Residential Core Fund en de separate accounts dragen bij aan de verruiming van de voorraad vrije sector huurwoningen in het middensegment. De woningen zijn gebouwd met duurzame, milieuvriendelijke materialen. We investeren ook veel in duurzame technologieën, zoals warmte-koudeopslag (WKO). Een vorm van schone energie met meer comfort. In de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is het Amvest Residential Core Fund voor het derde jaar op rij als ‘Green Star’ benoemd met een score van 4 van de 5 sterren in 2018.

TOEKOMSTBESTENDIG WONEN VOOR OUDEREN

Ook het Amvest Living & Care fonds heeft een brede duurzaamheidstrategie. Naast het realiseren van energiezuinige zorggebouwen, ligt de focus op maatschappelijke impact. Door het creëren van een fijne woonomgeving voor kwetsbare ouderen. Persoonlijke hoogwaardige zorg is hierbij het uitgangspunt. Het fonds is in 2018 aangemerkt als ‘Green Star’ en heeft de hoogst haalbare 5 sterren gekregen in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Hiermee zijn we wereldwijd sector leader in de categorie Healthcare.

GOED BESTUUR

Amvest hanteert een interne gedragscode voor directie en medewerkers. Integriteit, transparantie en maatschappelijk verantwoord handelen hebben we hoog in het vaandel staan. Naast de Amvest Gedragscode volgt Amvest als lid van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) de gedragscodes die gelden voor leden van deze brancheverenigingen.

Amvest is verder lid van de Dutch Green Building Council, de commissie Duurzaamheid van de NEPROM en de Taskforce Duurzaamheid van de IVBN. Daarnaast neemt Amvest deel aan duurzaamheidplatforms en de GRESB benchmark.

Amvest investeert in toekomstbestendige oplossingen

Neem bijvoorbeeld onze WKO installaties op Cruquius, Amsterdam. Voor het leveren van warmte en koude in de appartementen op Cruquius wordt gebruik gemaakt van warmtepompen en bodemenergie met een Warmte-Koude-Opslag-, oftewel WKO. Een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen fors wordt teruggedrongen. Met deze video animatie laten wij de werking van WKO zien.

Bekijk video