amvest achtergrond
Amvest Logo

Investment Management

Groningen_E09180_Boterdiep_Ciboga_ARCF

Amvest is fondsmanager van diverse woningbeleggingsfondsen. We managen twee grote fondsen: het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) en het Amvest Living & Care Fund. Daarnaast beheren we ook diverse separate accounts, waaronder vier portefeuilles van Aegon.  

Eind 2017 is de totale omvang van de fondsen en separate accounts onder management circa 20.000 woningen. De waarde van de assets onder management bedraagt ruim 4,4 miljard euro. Het businessmodel van Amvest bestaat uit fondsmanagement én ontwikkelen. Deze combinatie van activiteiten in de gehele waardeketen waarborgt een hoge kwaliteit van het vastgoed in de fondsen. En daarmee een hoger rendement.

Organisatiestructuur

De directeur investment management geeft sturing aan de bestaande en op te richten beleggingsfondsen. Dedicated fondsteams zijn belast met het fondsmanagement van de individuele beleggingsfondsen. Ieder team, geleid door een portfoliomanager en tenminste een assetmanager en technisch manager, wordt ondersteund door een gespecialiseerde en efficiënte backoffice.

Focusregio's

Central Circle_def

Op basis van strategisch onderzoek stelt  Amvest focusregio’s vast. Deze regio’s kenmerken zich door een sterke mate van kwantitatieve druk op de woningmarkt, hoge economische groei, welvaart en bevolkingsdichtheid. De strategie van Amvest voor de komende jaren is erop gericht om te investeren in deze focusregio’s. Dit zijn de vier grootstedelijke regio’s in de Randstad, diverse regio’s in en direct grenzend aan de Randstad en een aantal stedelijke regio’s buiten de Randstad. De woningcomplexen in de diverse woningbeleggingsfondsen bevinden zich voor het grootste deel in deze focusregio’s.

Samenwerking met Vastgoedontwikkeling

Amvest is niet alleen fondsmanager maar ook ontwikkelaar van huurwoningen in het middeldure segment en van koopwoningen. Jaarlijks realiseert Amvest circa 500 woningen in de focusgebieden.

Het Amvest Residential Core Fund, dat openstaat voor nieuwe investeerders, heeft een right of first refusal op de door Amvest ontwikkelde woningen. Hiermee is het ARC Fund verzekerd van een langdurige kwalitatief hoogwaardige pijplijnvoorraad in lijn met de investeringsstrategie van het fonds.

Large-Guillaume_Groen-E10134-GGRO20160718_4237

Duurzaamheid

Wij geloven dat de vastgoedbranche een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En dat investeren in duurzame gebieden en woningen leidt tot een hoger rendement. Daarom zetten wij  in op duurzaamheid in brede zin. Het gaat daarbij niet alleen om energie-efficiency en het vergroten van het wooncomfort voor onze huurders, maar ook om verbetering van de woonomgeving in sociaaleconomisch opzicht.

Voor de fondsen is materialiteitsanalyse (conform de GRI) uitgevoerd onder stakeholders op basis waarvan is bepaald welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben op het gebied van ESG (Environment, Social en Governance). Voor deze onderwerpen zijn doelstellingen voor de korte en lange termijn geformuleerd. Onderdeel van de strategie is het terugdringen van energieverbruik, gebruik van duurzaam opgewekte energiebronnen en het duurzaamheidsbewustzijn onder onze huurders vergroten. Wij verwachten van onze samenwerkingspartners een proactieve bijdrage omdat wij duurzaamheid als een gezamenlijk belang zien.

Onze inspanningen hebben reeds hun vruchten afgeworpen. In de Green Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is het Amvest Residential Core Fund voor het derde jaar op rij als ‘Green Star’ benoemd met een score van 4 van de 5 sterren in 2017. Ook het Amvest Living & Care Fund heeft in 2017 deelgenomen aan de GRESB en heeft daarbij de maximale 5 sterren behaald en is in de categorie Healthcare wereldwijd sector leader. Belangrijk voor Amvest op het gebied van duurzaamheid is de integrale aanpak. Amvest is vanaf de initiatieffase tot en met de exploitatiefase betrokken.

Kijk onder Downloads voor het Sustainability Report 2016.

Large-DSC_1202

Fondsen en separate accounts

Amvest Residential Core Fund

Het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) is met recht ons vlaggenschip. Eind 2017 omvat het 7.804 woningen en 2,3 miljard euro aan assets under managment. Het fonds richt zich op duurzame eengezinswoningen en appartementen in het middeldure huursegment in de economisch sterke regio’s van ons land. Voornamelijk in en om de Randstad. Het ARC Fund hanteert een zorgvuldig ontwikkelde groei- en investeringsstrategie. Een strategie die een laag risico met een stabiel rendement garandeert. Het fonds staat open voor nieuwe investeerders. Het heeft het right of first refusal op de door Amvest ontwikkelde woningprojecten. Bovendien scoort het ARC Fund goed op duurzaamheid: ook in 2017 ontving het de prestigieuze ‘Green Star’ van GRESB en ging van drie naar vier sterren.

Kijk onder downloads voor de Fund Summary

 

Amvest Living & Care Fund

Het Amvest Living & Care Fund (AL&C Fund) is eind 2013 opgericht als een vastgoedexploitatiefonds van zorgwoningen in Nederland. Het AL&C Fund richt zich op wonen en leven voor ouderen met een (zwaardere) zorgindicatie, die mede daardoor niet meer zelfstandig kunnen wonen. De portefeuille omvat vastgoed voor meerdere zorgconcepten. Amvest zoekt hiervoor langdurige samenwerking met vaste zorgpartners, die een kleinschalige formule met een vastomlijnd concept als keten in de markt zetten. Deze formules kenmerken zich door een beperkt aantal bewoners per complex, persoonlijke aandacht en hoogwaardige zorg en dienstverlening. Door de inzet van kleine gespecialiseerde zorgteams wordt maximale aandacht voor de bewoners in combinatie met een hoge mate van efficiency bereikt. De zorgconcepten waarin AL&C Fund investeert zijn op dit moment Zorggroep De Laren, Dagelijks Leven, Het Gastenhuis en Futura.

Eind 2017 waren er 39 zorgcomplexen in exploitatie en 15 in aanbouw. Het investeringsvolume bedraagt 165 miljoen euro. De komende jaren groeit de vastgoedportefeuille naar 300 miljoen euro.

Aegon-portefeuilles

Amvest beheert vier woningportefeuilles waarvan Aegon de enige aandeelhouder is. Een separate account dat in totaal 10.000 huurwoningen omvat. De totale assets under management bedragen ruim 1,7 miljard euro. De huurwoningen liggen verspreid over Nederland en bevinden zich in het lage en middeldure segment. Amvest verzorgt het portfolio- en assetmanagement en adviseert Aegon bij de uitbreiding van haar portefeuilles.

 

Maatwerk

Amvest stelt haar kennis en jarenlange ervaring op het gebied van het management van woningportefeuilles ook beschikbaar aan derden. Met de klant wordt gezocht naar maatwerkoplossingen voor het fonds-, portefeuille- en assetmanagement.

Samenwerking met corporaties

Amvest stelt haar kennis en kunde in assetmanagement, het oprichten van fondsen, fondsmanagement en de financiering van fondsen ook beschikbaar aan de corporatiesector. Wij kunnen corporaties ondersteunen met een of meer van de volgende activiteiten:
• het op marktconforme wijze aansturen van de niet-DAEB portefeuille;
• het structureren van de niet-DAEB portefeuille:
– als een zelfstandig woningbeleggingsfonds (een separate account waarbij de corporatie 100% aandeelhouder blijft);
– als een gemengd woningbeleggingsfonds met meerdere aandeelhouders (corporaties en/of institutionele beleggers).
• het aankopen en ruilen van bestaand bezit.

Samen kunnen we meer bereiken in beleggingsfondsen.

Large-OMA-rdam-20130827-05