Investment management

Amvest is een investment manager van woningbeleggingen voor institutionele beleggers. Wij bieden onderscheidende woningbeleggingsproducten en maatwerkoplossingen. Wij beheren drie fondsen en diverse separate accounts. Met een lange termijn horizon en een hoge kwaliteit vastgoed in onze portefeuilles, werken wij aan een hoger financieel én maatschappelijk rendement.

BLIK OP DE TOEKOMST

Amvest heeft meer dan 25 jaar ervaring in het managen van woningportefeuilles. Met een focus op middenhuurwoningen en zorgvastgoed. Wij kennen vanzelfsprekend de laatste marktontwikkelingen. Maar wij kijken verder dan dat. Wij streven naar optimaal rendement voor beleggers, huurders én voor de wereld. Daarom kijken we ver vooruit en ontwikkelen we nieuwe woonconcepten om invulling te geven aan de woonwensen van de toekomst. Wat huurders gelukkig maakt. Al onze ervaring, kennis en kunde gebruiken we om te beleggen met een langetermijnvisie. Continu sturen we op kwaliteit, performance en ESG-criteria. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Wij zetten in op duurzaamheid in brede zin.

DE ONTWIKKELENDE WONINGFONDSMANAGER VAN NEDERLAND

Bij Amvest snijdt het mes aan twee kanten: als investment manager investeren we in de kwaliteit die we als ontwikkelaar realiseren. Dat is vrij uniek in Nederland. Wij investeren al vroegtijdig in de ontwikkeling van een gebied. Zo kunnen we al in het prille begin sturen. Niet alleen op de woongebouwen. Maar ook op aspecten als duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid, voorzieningen, community, duurzaamheid en de kwaliteit van het openbaar gebied. Dit waarborgt een hoge kwaliteit van de woningen in onze fondsen en daarmee een goed rendement. En we blijven langdurig betrokken bij het vastgoed en de gebieden die we ontwikkelen. Dat geeft vertrouwen.

Amvest Investment Management koopt ook vastgoed van andere partijen. Alleen de beste kwaliteit. Het resultaat? Tevreden bewoners en tevreden beleggers.

Eind 2022 is de omvang van de fondsen onder management circa 22.000 woningen met een waarde van ruim 7,5 miljard Euro.

“De woonbeleving van mensen hangt nauw samen met de omgeving. Mensen huren of kopen geen huis, maar een fijne plek om te wonen. Daarom investeren wij ook in zaken als veiligheid, bereikbaarheid, voorzieningen en de kwaliteit van het openbaar gebied.”

Wim Wensing – Chief Investment Officer Amvest

 

Duurzaam RENDEMENT

Wij zijn ervan overtuigd dat ons beleggingsbeleid en portfoliobeheer met een geïntegreerde ESG-aanpak een duurzaam rendement oplevert. Zowel financieel als niet-financieel rendement met een positieve impact voor zowel onze beleggers, onze huurders én de maatschappij.

Op de pagina Duurzaam beleggen vindt u diverse documenten over het duurzame beleggingsbeleid en de SFDR-verklaringen van Amvest, zoals:

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de fondsen van Amvest

KERNACTIVITEITEN INVESTMENT MANAGEMENT

  • Het managen van woningbeleggingsfondsen en separate accounts.
  • Maatwerkoplossingen voor fonds-, portefeuille-, assetmanagement.
  • Het initiëren van nieuwe fondsen.

CONTACT