De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V.

De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V. (“UFCV”) is een beleggingsfonds dat investeert in Nederlands residentieel vastgoed in het middensegment. De portefeuille van het fonds bevindt zich voornamelijk in steden die dicht bij de grote steden (in de Randstad) liggen of in buurten van grote steden die (net) buiten het stadscentrum liggen. Daarnaast heeft het fonds een relatief grote weging in de steden in het KAN-gebied (knooppunt Arnhem Nijmegen), een sterke regio ten oosten van de Randstad.

UFCV in het kort

Sinds 1 juli 2019 is Amvest fondsmanager van de UFCV. Het Amvest Residential Core Fund is de enige investeerder van de UFCV. De woningportefeuille van de UFCV bestaat in 2020 uit ruim 1.300 kwalitatief hoogwaardige woningen met een relatief lage gemiddelde leeftijd. Deze woningen betreffen vrijwel allemaal vrijesectorwoningen. Tevens bestaat de portefeuille uit een groot aantal eengezinswoningen.

De UFCV streeft naar een economisch robuuste portefeuille, resulterend in een doorlopend lage leegstand en een hoge mate van stabiliteit van het dividendrendement op lange termijn. UFCV keert het operationele resultaat uit de vastgoedportefeuille uit. De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V. staat niet open voor nieuwe investeerders.

DUURZAME ‘GREEN STAR’

De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V. voert een actief ESG-beleid. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Duurzaamheid in brede zin. Dankzij gesprekken met huurders, investeerders, vastgoedbeheerders en -managers, ontwikkelaars en medewerkers hebben we concrete ESG-doelstellingen bepaald. Deze en andere niet-financiële criteria zijn een vast onderdeel van ons portfoliobeheer.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)

Op grond van de SFDR moeten financiële marktpartijen aangeven hoe zij met duurzaamheidsrisico’s omgaan en wat de gevolgen hiervan zijn (zie verder onder “Investment Management”). Daarnaast bevat de verordening transparantievereisten op fondsniveau.

De verordening maakt hierbij onderscheid tussen:

  • fondsen die niet als duurzaam worden gepromoot (‘grijs’);
  • fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten (‘lichtgroen’);
  • fondsen met duurzame beleggingen als doel (‘donkergroen’).

De UFCV kwalificeert als een lichtgroen fonds waarbij het gebruik van schone energie, energiezuinigheid en betaalbare huurwoningen als kenmerken promoot.

Het Amvest Residential Core Fund is de enige investeerder van de UFCV. Het ESG-beleid van het Amvest Residential Core Fund is dan ook gelijk aan het ESG-beleid van de UFCV. Voor meer informatie ten aanzien van de gedefinieerde KPI’s de resultaten van het afgelopen jaar, de databronnen en screeningcriteria wordt verwezen naar het Amvest Residential Core Fund en het Duurzaamheidsjaarverslag van het Amvest Residential Core Fund.

DEDICATED FONDSTEAMS

Bij een toonaangevend fondsmanager hoort een ervaren en dedicated team. Onder verantwoordelijkheid van fondsdirectie, wordt bij Amvest elk fonds geleid door een gedreven portfoliomanager ondersteund door een team van asset- en technisch managers. Zij houden nauw contact met opdrachtgevers, vastgoedmanagers en huurders via het Amvest Huurders Platform en diverse huurdersverenigingen. Het team wordt ondersteund door een gespecialiseerde en efficiënte backoffice.

CONTACT

KENMERKEN VAN HET FONDS

  • Fonds voor gemene rekening
  • Non-listed, oneindige looptijd
  • Core beleggingsfonds
  • Laag risico en stabiel dividend
  • Momenteel niet open voor nieuwe investeerders
  • Aantal woningen: 1352 / Euro 450 mio (ultimo 2019)