De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V.

De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V. (“UFCV”) is een beleggingsfonds dat investeert in Nederlands residentieel vastgoed in het middensegment. De portefeuille van het fonds bevindt zich voornamelijk in steden die dicht bij de grote steden (in de Randstad) liggen of in buurten van grote steden die (net) buiten het stadscentrum liggen. Daarnaast heeft het fonds een relatief grote weging in de steden in het KAN-gebied (knooppunt Arnhem Nijmegen), een sterke regio ten oosten van de Randstad.

UFCV IN HET KORT

Sinds 1 juli 2019 is Amvest fondsbeheerder van de UFCV. Het Amvest Residential Core Fund is de enige belegger in de UFCV. In 2020 omvatte de woningportefeuille van de UFCV meer dan 1.300 hoogwaardige woningen, over het algemeen relatief jonge objecten. Het zijn vrijwel allemaal huurwoningen in het vrije segment. Een groot deel van de portefeuille bestaat uit eenpersoonswoningen.

Het doel van de UFCV is om een economisch robuuste portefeuille te hebben, waardoor het leegstandspercentage systematisch laag is en het dividendrendement op lange termijn stabiel. De UFCV keert de operationele winst van de vastgoedportefeuille uit en het fonds is op dit moment niet open voor nieuwe beleggers.

‘GREEN STAR’ WAT BETREFT DUURZAAMHEID

De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V. hanteert een actief ESG-beleid (Environmental, Social & Governance, oftewel milieu, sociaal en goed bestuur). Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. We hebben concrete ESG-doelstellingen opgesteld op basis van gesprekken met huurders, beleggers, vastgoedbeheerders, ontwikkelaars en onze eigen medewerkers. Deze doelstellingen en andere niet-financiële criteria vormen vaste elementen van ons portefeuillebeheer.

VERORDENING BETREFFENDE INFORMATIEVERSCHAFFING OVER DUURZAAMHEID IN DE FINANCIËLEDIENSTENSECTOR (SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION, SFDR)

Financiële marktdeelnemers zijn uit hoofde van de SFDR verplicht om aan te geven hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en in detail te beschrijven wat de gevolgen zijn van hun aanpak (voor meer informatie, zie Beleggingsbeheer). Daarnaast bevat de verordening transparantievereisten op fondsniveau.

De verordening maakt hierbij onderscheid tussen:

 • fondsen die niet als duurzaam worden gepromoot (grijs);
 • fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten (lichtgroen);
 • fondsen die duurzame beleggingen als hun doelstelling hebben (donkergroen).

De UFCV wordt gecategoriseerd als een lichtgroen fonds, dat de volgende ecologische en sociale kenmerken promoot:

Ecologische kenmerken

1. Beleggen in energie-efficiënte woningen/toekomstbestendige woningen.
2. Verlagen van de CO2-uitstoot.

Sociale kenmerken

3. Beleggen van betaalbare/bereikbare woningen.

Het Amvest Residential Core Fund is de enige belegger in de UFCV. Het ESG-beleid van het Amvest Residential Core Fund is daarom volledig gelijk aan het ESG-beleid van de UFCV.

Voor meer informatie over de vastgestelde KPI’s, de resultaten van afgelopen jaar, de databronnen en de screeningscriteria verwijzen we naar het Amvest Residential Core Fund en het jaarlijkse duurzaamheidsverslag van Amvest Residential Core Fund, en specifiek voor de SFDR naar de bijgevoegde duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing.

De UFCV is gecategoriseerd als een artikel-8 product uit hoofde van de SFDR en promoot als dusdanig ecologische/sociale kenmerken (de ‘E’ en ‘S’). Hoewel het fonds duurzame beleggingen niet als beleggingsdoelstelling heeft, is het aandeel van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling in de economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam kwalificeren 90%, en in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling 77%.

Als onderdeel van de vereisten ten aanzien van de informatieverschaffing uit hoofde van de SFDR publiceren we de volgende informatie over de UFCV op fondsniveau:

 • Precontractuele informatieverschaffing ten aanzien van een product dat E- en S-kenmerken promoot (‘artikel-8-document’): dit document bevat verplichte informatie ten aanzien van het product. Dit sjabloon staat niet op de website, maar is onderdeel van de PPM die beschikbaar is voor beleggers.
 • Informatieverschaffing inzake duurzaamheid (‘artikel-10-informatieverschaffing’): in dit sjabloon wordt op een gestructureerde en beknopte manier aanvullende informatie gegeven.

TOEGEWIJDE FONDSTEAMS

Een toonaangevende fondsbeheerder en een ervaren en toegewijd team gaan hand in hand. Onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van het fonds wordt ieder fonds bij Amvest aangestuurd door een gedreven portefeuillebeheerder en ondersteund door een team van vermogens- en technische beheerders. Zij onderhouden nauwe contacten met aannemers, vastgoedbeheerders en huurders via het huurdersplatform van Amvest en via diverse huurdersverenigingen. Het team wordt ondersteund door een gespecialiseerde en efficiënte backoffice.

Hier vindt u Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V. sustainability-gerelateerde disclosures.

CONTACT

KENMERKEN VAN HET FONDS

 • Fonds voor gemene rekening
 • Non-listed, oneindige looptijd
 • Core beleggingsfonds
 • Laag risico en stabiel dividend
 • Momenteel niet open voor nieuwe investeerders
 • Aantal woningen: 1352 / Euro 450 mio (ultimo 2019)