Amvest Living & Care Fund

Het Amvest Living & Care Fund investeert in zorgwoningen voor ouderen in Nederland. Samen met zorgondernemers ontwikkelen we vernieuwende zorgconcepten. Een fijn thuis voor ouderen met een zorgindicatie die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

KUNNEN WE NOG OUDER WORDEN ZONDER ZORG?

Het tekort aan woningen en zorg voor de oudere bevolking in Nederland is een grote uitdaging voor onze maatschappij. Hervormingen zouden gericht moeten zijn op het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Maar de hervormingen en het toenemende welvaartsniveau van ouderen zorgen er juist voor dat conventionele verzorgings- en verpleeghuizen minder aantrekkelijk worden.

SPECIALE ZORG, EEN GOED LEVEN VOOR IEDEREEN

Amvest ontwikkelt en koopt zorgcomplexen in heel Nederland. We richten ons hierbij primair op ouderen met een serieuze zorghulpvraag die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Voor iedereen, ongeacht financiële draagkracht. Amvest werkt hierbij samen met gevestigde partners in de zorgsector, met een lange termijn horizon. Samen met deze partners ontwikkelen we innovatieve, kleinschalige woonformats volgens een goed afgestemd concept, waarbij bewoners persoonlijke aandacht krijgen. Daarnaast richten wij ons op mensen die behoefte hebben aan diverse (medische of persoonlijke) hulp (assisted living).

GRIP HOUDEN OP ZORGVASTGOED EN HOOGWAARDIGE ZORG

Binnen Amvest hebben we alle kennis die nodig is voor het ontwikkelen en aankopen van woon- zorg complexen. Dankzij ons actieve beheer kunnen we onze beleggers een stabiel rendement bieden. We zijn voortdurend op zoek naar passende nieuwe (ontwikkel)locaties. Van nieuwbouw tot gerichte renovatie. Op dit moment beleggen we in vier onderscheidende zorgconcepten: Het Gastenhuis, Zorggroep De Laren, Dagelijks Leven en Futura Zorg. Maar we staan open om nieuwe samenwerkingen toe te voegen aan deze concepten. Het resultaat is een intensieve samenwerking; een partnerschap, altijd met meerdere complexen.

‘GREEN STAR’ WAT BETREFT DUURZAAMHEID

Het Amvest Living & Care Fund investeert in energie-efficiënte woon-zorg complexen en realiseert sociale impact door te beleggen in kleinschalige woonconcepten voor in de basis kwetsbare ouderen.

Het Amvest Living & Care Fund streeft een actief ESG-beleid na (Environmental, Social & Governance, oftewel milieu, sociaal en goed bestuur). We hebben concrete ESG-doelstellingen opgesteld vanuit onze materialiteitsmatrix, op basis van gesprekken met huurders, beleggers, ontwikkelaars en onze eigen medewerkers. Deze doelstellingen en ook andere niet-financiële criteria vormen vaste elementen van ons portefeuillebeheer.

Het fonds ontving in 2023 de maximale vijf sterren in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Duurzaam beleggen

Op de pagina Duurzaam beleggen vindt u diverse documenten over het duurzame beleggingsbeleid en de SFDR-verklaringen van Amvest, zoals:

KENMERKEN VAN HET FONDS

  • Fonds voor gemene rekening
  • Core beleggingsfonds
  • Stabiel dividend
  • Twee investeerders, gesloten voor nieuwe toetreders
  • Right of first refusal op door Amvest ontwikkelde zorg-gerelateerde huurwoningen en complexen
  • Aantal zorgeenheden: 1.738 (85 complexen) / waarde portefeuille 383 miljoen Euro (ultimo 2022)
  • Gecommitteerde pijplijn: circa 650 zorgwoningen/ 285 miljoen Euro (ultimo 2022)

CONTACT