Amvest Living & Care Fund

Het Amvest Living & Care Fund (AL&C Fund) investeert in zorgwoningen voor ouderen in Nederland. Samen met zorgondernemers ontwikkelen we vernieuwende zorgconcepten. Een fijn thuis voor ouderen met een zorgindicatie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Daarmee lopen we voorop in de markt.

KUNNEN WE NOG ZORGELOOS OUD WORDEN?

Een grote maatschappelijke uitdaging is het tekort aan woningen en zorg voor de ouder wordende bevolking in Nederland. Hervormingen moeten de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Maar door de hervormingen en het stijgende welvaartsniveau onder ouderen wordt het reguliere verpleeg- en verzorgingshuis minder aantrekkelijk. Dat kan anders. Er is een groeiende vraag naar kleinschalige zorgwoningen. Ontwikkeld op kwaliteit van wonen en leven. Warm, huiselijk en veilig zoals thuis. Een fijne plek waar je met goede zorg oud kunt worden. Het Amvest Living & Care Fund investeert in zulke woningen.

SPECIALE ZORG, FIJN WONEN VOOR IEDEREEN

Amvest realiseert zorgwoningen in heel Nederland. Wij richten ons op wonen en leven voor ouderen met een zwaardere zorgindicatie. Die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Voor iedereen, ongeacht je portemonnee. Amvest werkt hiervoor langdurig samen met vaste zorgpartners. Met hen creëren we vernieuwende, kleinschalige woonformules met een vastomlijnd concept. Altijd met een duidelijke focus op de eindgebruiker. Met persoonlijke aandacht, hoogwaardige zorg en dienstverlening. Door de inzet van gespecialiseerde zorgteams krijgen bewoners persoonlijke aandacht bij een hoge mate van efficiency.

GRIP OP ZORGVASTGOED EN KWALITEIT

Amvest heeft alle expertise in huis om zorgvastgoed te ontwikkelen. En door actief management bieden we een stabiel rendement aan onze beleggers. Door heel Nederland zijn we op zoek naar geschikte nieuwe (ontwikkel)locaties. Van nieuwbouw tot herbestemming. Wij investeren nu in zorgconcepten van Het Gastenhuis, Zorggroep De Laren, Dagelijks Leven en Futura Zorg. Maar we staan open voor nieuwe samenwerkingen om deze concepten aan te vullen. Dat resulteert in een intensieve samenwerking. Een partnership, altijd voor meerdere complexen.

DUURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Het Amvest Living & Care Fund heeft een brede duurzaamheidstrategie. Wij realiseren energiezuinige zorggebouwen en maatschappelijke impact door het creëren van een fijne woonomgeving voor kwetsbare ouderen. Persoonlijke hoogwaardige zorg is hierbij het uitgangspunt. Het fonds heeft in 2020 voor het derde jaar op rij de maximaal haalbare 5 sterren heeft behaald in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Daarnaast is het Amvest Living & Care Fund het duurzaamste zorgvastgoedfonds ter wereld!

CONTACT

KENMERKEN VAN HET FONDS

  • Nederlands vastgoedexploitatiefonds van zorgwoningen
  • Opgericht in 2013
  • Core beleggingsfonds
  • Twee investeerders, gesloten voor nieuwe toetreders
  • Vier zorgpartners met eigen formule: Dagelijks Leven, Het Gastenhuis, Zorggroep De Laren en Futura Zorg
  • 64 zorgcomplexen in beheer en 10 in ontwikkeling (voor 2020)