Amvest Residential Core Fund

Het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) is met recht ons vlaggenschip. Het fonds richt zich op duurzame eengezinswoningen en appartementen in het middeldure huursegment in de economisch sterke regio’s van ons land. Voornamelijk in en om de Randstad en de Brabantse stedenrij. De portfolio is met een gemiddelde leeftijd van negen jaar relatief jong.

REGIONALE FOCUS

Het Amvest Residential Core Fund investeert in middeldure vrijesectorhuurwoningen in Nederland (711 – 1.300 euro per maand). Woningen waar vanuit Nederlandse huishoudens veel behoefte naar bestaat. Het fonds heeft een duidelijke strategie met een regionale focus. De portfolio heeft een sterke focus op de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en andere steden in de ‘Central Circle’. Ook interessant zijn de sterke steden buiten de Randstad, zoals Groningen, Zwolle en Maastricht. Economisch aantrekkelijke gebieden, waar mensen graag willen wonen.

Het fonds streeft naar een acceptabel rendement met een conservatief gebruik van vreemd vermogen. Een dynamisch portfoliobeleid zorgt voor een hoge kwaliteit en jonge porfolio. Hierdoor zijn de operationele kosten relatief laag. Het Amvest Residential Core Fund staat open voor nieuwe investeerders.

DUURZAME ‘GREEN STAR’

Het Amvest Residential Core Fund voert een actief ESG-beleid. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (bestuur). Duurzaamheid in brede zin. Dankzij gesprekken met huurders, investeerders, vastgoedbeheerders en -managers, ontwikkelaars en medewerkers hebben we concrete ESG doelstellingen bepaald. Deze en andere niet-financiële criteria zijn een vast onderdeel van ons portfoliobeheer. In de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is het fonds voor het derde jaar op rij als ‘Green Star’ benoemd met een score van 4 van de 5 sterren in 2018.

HOOGWAARDIGE PIJPLIJN

Amvest is niet alleen fondsmanager. Wij ontwikkelen ook woningen in het middeldure segment. Deze combinatie van ontwikkelen en fondsmanagement is uniek in Nederland. Het Amvest Residential Core Fund heeft een right of first refusal op de door Amvest ontwikkelde huurwoningen. Hiermee is het fonds verzekerd van een langdurige kwalitatief hoogwaardige pijplijnvoorraad. In lijn met de investeringsstrategie van het fonds. Daarnaast koopt het fonds ook woningen van andere ontwikkelaars.

DEDICATED FONDSTEAMS

Bij een toonaangevend fondsmanager hoort een ervaren en dedicated team. Bij Amvest wordt elk fonds geleid door een gedreven portfoliomanager samen met een team van asset- en technisch managers. Zij houden nauw contact met opdrachtgevers, vastgoedmanagers en huurders via het Amvest Huurders Platform en diverse huurdersverenigingen. Het team wordt ondersteund door een gespecialiseerde en efficiënte backoffice. Onze Chief Investment Officer geeft sturing aan alle bestaande en op te richten fondsen.

CONTACT

 

KENMERKEN VAN HET FONDS

  • Fonds voor gemene rekening
  • Open ended, huidige looptijd tot 2026
  • Core beleggingsfonds
  • Laag risico en stabiel dividend
  • Open voor nieuwe investeerders
  • Right of first refusal op door Amvest ontwikkelde huurwoningen
  • Aantal woningen: 8.055 / Euro 2,3 mld (ultimo 2018)
  • Gecommitteerde pijplijn: 3.177 woningen / Euro 956 mln (ultimo 2018)
SELECTIE UIT ONZE PORTEFEUILLE