Amvest Residential Core Fund

Het Amvest Residential Core Fund is met recht ons vlaggenschip. Het fonds richt zich op duurzame eengezinswoningen en appartementen in het middensegment in de economisch sterke regio’s van ons land. Voornamelijk in en om de Randstad en de Brabantse stedenrij. De portfolio is met een gemiddelde leeftijd van negen jaar relatief jong.

REGIONALE FOCUS, betaalbaarheid

Het Amvest Residential Core Fund investeert in middeldure vrijesectorhuurwoningen in het middensegment in Nederland (721 – 1.500 euro per maand, bandbreedte afhankelijk van de regio). Woningen waar vanuit Nederlandse huishoudens veel behoefte naar bestaat. Het fonds heeft een duidelijke strategie met een regionale focus. De portfolio heeft een sterke focus op de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en andere steden in de ‘Central Circle’. Ook interessant zijn de sterke steden buiten de Randstad, zoals Groningen, Zwolle en Maastricht. Economisch aantrekkelijke gebieden, waar mensen graag willen wonen.

Het fonds streeft naar een acceptabel rendement met een conservatief gebruik van vreemd vermogen. Een dynamisch portfoliobeleid zorgt voor een hoge kwaliteit en jonge energiezuinige portefeuille. Hierdoor zijn de operationele kosten relatief laag. Het Amvest Residential Core Fund staat open voor nieuwe investeerders.

DUURZAME ‘GREEN STAR’

Het Amvest Residential Core Fund voert een actief ESG-beleid. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Duurzaamheid in brede zin. Dankzij gesprekken met huurders, investeerders, vastgoedbeheerders en -managers, ontwikkelaars en medewerkers hebben we concrete ESG-doelstellingen bepaald. Deze en andere niet-financiële criteria zijn een vast onderdeel van ons portfoliobeheer. In de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) heeft het fonds in 2020 een score van 5 van de 5 sterren behaald.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)

Op grond van de SFDR moeten financiële marktpartijen aangeven hoe zij met duurzaamheidsrisico’s omgaan en wat de gevolgen hiervan zijn (zie verder onder “Investment Management”). Daarnaast bevat de verordening transparantievereisten op fondsniveau.

De verordening maakt hierbij onderscheid tussen:

 • fondsen die niet als duurzaam worden gepromoot (‘grijs’);
 • fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten (‘lichtgroen’);
 • fondsen met duurzame beleggingen als doel (‘donkergroen’).

Het Amvest Residential Core Fund kwalificeert als een lichtgroen fonds waarbij het gebruik van schone energie, energiezuinigheid en betaalbare huurwoningen als kenmerken promoot.

In 2018 is een materialiteitsanalyse uitgevoerd om de belangrijkste financiële en niet-financiële thema’s voor het fonds in kaart te brengen. Dit is gedaan door uitgebreide enquête op basis van verschillende standaarden (GRI, GRESB, INREV) een ‘peer’-analyse naar alle belangrijke stakeholders van het fonds te sturen. Voor 2021 wordt een selectie van vijftien factoren als materieel beschouwd. Deze factoren zijn gegroepeerd in vijf hoofdthema’s:

 • economische aspecten;
 • wooncomfort;
 • interne operaties;
 • milieuaspecten;
 • leefomgeving.

Deze thema’s zijn geïntegreerd in de strategie van het fonds en de afzonderlijke aspecten per thema worden weerspiegeld in ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s). Deze KPI’s worden gedefinieerd en gemeten op fondsniveau en op individueel vastgoedniveau (indien van toepassing). Er is een doel ingesteld voor elke KPI die wordt gemeten en gerapporteerd. De KPI’s en targets worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Voor SFDR-doeleinden bevordert het fonds het gebruik van schone energie, energiezuinigheid en betaalbare huurwoningen. KPI’s voor deze thema’s komen onder andere tot uiting in het thema milieuaspecten (‘energieconsumptie/energiebesparing’, ‘CO2 uitstoot / klimaatverandering’ en ‘opwekking schone energie’) en economische aspecten (‘het aanbieden van voldoende kwalitatief hoogwaardige betaalbare vrije sector huurwoningen’).

KPI’s die voor deze thema’s zijn gedefinieerd en worden gemeten, zijn:

 • het bepalen van de klanttevredenheid en vergelijken met onze ‘peers’ (benchmarking);
 • het bepalen van de GRESB-score en vergelijken met onze ‘peers’ (benchmarking);
 • het per complex meten van het energiegebruik;
 • het per complex meten van de CO2-uitstoot;
 • het verminderen van de CO2-uitstoot en verduurzamen van de portefeuille door middel van het plaatsen van zonnepanelen (schone energie).

Voor meer informatie ten aanzien van de gedefinieerde KPI’s de resultaten van het afgelopen jaar, de databronnen en screeningcriteria wordt verwezen naar het Duurzaamheidsjaarverslag van het Amvest Residential Core Fund.

HOOGWAARDIGE PIJPLIJN

Amvest is niet alleen fondsmanager. Wij ontwikkelen ook woningen in het middensegment. Deze combinatie van ontwikkelen en fondsmanagement is uniek in Nederland. Het Amvest Residential Core Fund heeft een right of first refusal op de door Amvest ontwikkelde huurwoningen. Hiermee is het fonds verzekerd van een langdurige kwalitatief hoogwaardige pijplijnvoorraad. In lijn met de investeringsstrategie van het fonds. Daarnaast koopt het fonds ook woningen van andere ontwikkelaars.

DEDICATED FONDSTEAMS

Bij een toonaangevend fondsmanager hoort een ervaren en dedicated team. Onder verantwoordelijkheid van fondsdirectie, wordt bij Amvest elk fonds geleid door een gedreven portfoliomanager ondersteund door een team van asset- en technisch managers. Zij houden nauw contact met opdrachtgevers, vastgoedmanagers en huurders via het Amvest Huurders Platform en diverse huurdersverenigingen. Het team wordt ondersteund door een gespecialiseerde en efficiënte backoffice.

CONTACT

KENMERKEN VAN HET FONDS

 • Fonds voor gemene rekening
 • Open ended, huidige looptijd tot 2026
 • Core beleggingsfonds
 • Laag risico en stabiel dividend
 • Open voor nieuwe investeerders
 • Right of first refusal op door Amvest ontwikkelde huurwoningen
 • Aantal woningen: 10.001 / Euro 3 mld (ultimo 2020-Q1)
 • Gecommitteerde pijplijn: 3.177 woningen / Euro 956 mln (ultimo 2018)
SELECTIE UIT ONZE PORTEFEUILLE