amvest achtergrond
Amvest Logo

Over Amvest

Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, woongebieden en zorgvastgoed in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van Aegon en PfZW.

We managen twee grote fondsen: het Amvest Residential Core Fund en het Amvest Living & Care Fund. Daarnaast beheren we ook diverse separate accounts, waaronder vier portefeuilles van Aegon. Eind 2017 is de totale omvang van de fondsen onder management circa 20.000 woningen. De waarde van de assets onder management bedraagt ruim 4,4 miljard euro.

Amvest houdt zich bezig met zowel project- als gebiedsontwikkeling in de economisch sterke gebieden van Nederland. Gebieden die zich kenmerken door een hoge economische groei, welvaart en bevolkingsdichtheid. Kortom: gebieden met een sterke woningmarkt.

Door in een vroeg stadium actief te zijn in gebieden, staan we aan de wieg van het creëren van kwaliteit. En komen woongebieden tot stand die op lange termijn goed functioneren en renderen. We werken daarin nauw samen met gemeenten en andere eigenaren en nemen de verantwoordelijkheid voor zowel de planvoorbereiding als het planologisch proces en de uitvoering daarvan.

Ontwikkelen en fondsmanagement

Het businessmodel van Amvest bestaat uit ontwikkelen en fondsmanagement. Door zowel te ontwikkelen als te beleggen in een gericht deel van de Nederlandse vastgoedmarkt kan een hoger rendement worden gerealiseerd op zowel de beleggings- als de projectontwikkelingsactiviteiten. Amvest kan zo immers de waardegroei in de gehele waardeketen sturen en realiseren. Van strategische (grond)positie tot de dispositie van individuele huurwoningen.

De organisatie

Amvest heeft een compacte en slagvaardige managementorganisatie. De organisatie bestaat uit twee strategische disciplines: Vastgoedontwikkeling (gebieds- en projectontwikkeling) en Investment Management (fondsmanagement). Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in de Nederlandse woningmarkt. Het dagelijks beheer en andere operationele activiteiten besteden wij uit aan externe partijen. Onze relatienetwerken zijn groot en fijnmazig. Ze omvatten de belangrijke beslissers.

Het Directieteam van Amvest bestaat uit ir. W.J. Bodewes, drs. D.F. van Vugt RA (interim), drs. W. Wensing MSRE MRICS, drs. H.M.A. Aarts MRE en ir. B. van de Ven MSRE.

Wienke Bodewes

Amvest directie portretten

Functie: algemeen directeur Amvest

Loopbaan: Wienke is sinds 2007 algemeen directeur van Amvest. Tussen 1995 en 2007 was hij lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Ymere. Hij begon zijn loopbaan bij de gemeente Rotterdam. Wienke studeerde Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft.

Nevenfuncties: ondermeer voorzitter Raad van Toezicht SWK, voorzitter Stichting Het Nieuwe IJ, voorzitter Holland Property Plaza, voorzitter Forum voor Stedelijke Vernieuwing. Wienke was van 2009 tot en met 2015 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).

Linkedin

Dennis van Vugt

Amvest directie portretten

Functie: financieel directeur

Loopbaan: Dennis is sinds januari 2017 interim financieel directeur van Amvest. Tussen 2011 en 2016 was hij lid van de Europese directie van CBRE Global Investors. Na zijn vertrek bij CBRE heeft hij zijn interim management activiteiten onder de vlag van Defim hervat waarmee hij ook voor 2011 actief was. Dennis studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.

Heleen Aarts

Amvest directie portretten

Functie: directeur gebiedsontwikkeling

Loopbaan: Heleen is sinds 2009 directeur gebiedsontwikkeling bij Amvest. Zij begon haar loopbaan als adviseur bij Akro Consult. Daarna was zij werkzaam als senior gebiedsmanager bij AM en hoofd gebiedsontwikkeling bij Amvest (2005). Heleen studeerde bestuurskunde aan de RU Leiden en volgde de postdoctorale Master of Real Estate-opleiding aan de ASRE.

Nevenfuncties: onder meer voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), lid van de Raad van Advies van Master City Developer (MCD) en spreker op diverse congressen en bijeenkomsten.

Linkedin

Wim Wensing

Amvest directie portretten

Functie: directeur investment management

Loopbaan: Wim is sinds 2011 directeur investment management bij Amvest. Van 2000 tot 2011 was hij werkzaam bij ING REIM (CBRE Global Investors) als fundmanager en directeur. Daarvoor werkte hij bij Meeùs Vastgoedmanagement. Hij begon zijn loopbaan bij een woningcorporatie. Wim studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de postdoctorale Master of Science in Real Estate-opleiding aan de ASRE.

Nevenfuncties: bestuurslid Stichting ROZ Vastgoedindex.

Linkedin

Bas van de Ven

Amvest directie portretten

Functie: directeur projectontwikkeling

Loopbaan: Bas is met ingang van 1 januari 2018 directeur projectontwikkeling. Daarvoor was hij werkzaam als gebiedsontwikkelaar. Hij startte in 2005 zijn loopbaan als trainee bij Amvest. Bas studeerde bouwkunde, construction management en urban development aan de TU Eindhoven en volgde de postdoctorale Master of Science in Real Estate-opleiding aan de ASRE.

Integriteit

Amvest hanteert een interne gedragscode voor directie, leidinggevenden en medewerkers op het gebied van integriteit, transparantie en maatschappelijk verantwoord handelen (zie downloads). Alle medewerkers hebben de code, die een onlosmakelijk deel van de arbeidsovereenkomst uitmaakt, ondertekend.

Naast de Amvest Gedragscode volgt Amvest als lid van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) de gedragscodes die gelden voor leden van deze brancheverenigingen.

Duurzaamheid

Amvest gelooft dat de vastgoedbranche een grote bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En dat investeren in duurzame gebieden en woningen leidt tot een hoger rendement.

Voor zowel project- en gebiedsontwikkeling als het beheer van onze woningen heeft Amvest een duurzaamheidstrategie.

Bij de ontwikkeling van gebieden en projecten zet Amvest in op duurzaamheid in brede zin. Daarbij gaat het om het creëren van aantrekkelijke, levendige en daarmee duurzame gebieden. Gebieden die in sociaaleconomisch opzicht kloppen, fysiekruimtelijk goed in elkaar zitten en financieel goed te exploiteren zijn. Uiteraard met gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Bij zowel de ontwikkeling als het beheer van onze woningen spelen reductie van CO2-uitstoot, energieverbruik, waterconsumptie en het milieu een belangrijke rol. Jaarlijks stellen wij een actieplan op om de duurzaamheid van onze bestaande woningvoorraad verder te verbeteren.

Amvest ziet duurzaamheid als een gezamenlijk belang, met een specifieke verantwoordelijkheid voor alle partijen in de vastgoedketen.  Wij verwachten dan ook van onze contractpartijen een proactieve bijdrage om onze doelstellingen te realiseren. Op onze beurt zullen wij onze klanten (kopers en huurders) voorlichten over de wijze waarop zij hun duurzame woning zo efficiënt mogelijk kunnen  gebruiken.

Amvest is lid van de Dutch Green Building Council, de commissie Duurzaamheid van de NEPROM en de Taskforce Duurzaamheid van de IVBN. Voorts neemt Amvest deel aan duurzaamheidplatforms en de GRESB benchmark.

Werken bij Amvest

 

Alle ruimte voor talent

Amvest biedt je de kans om te werken aan mooie, ambitieuze projecten en hoogwaardige woningportefeuilles. Bij ons krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Bovendien vinden we het belangrijk dat je continu blijft leren en innoveren. Daarom investeren we veel in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Ook de sfeer en het inspirerende kantoor maken Amvest tot een prettig bedrijf om voor te werken. Allemaal goede redenen om voor Amvest te kiezen.

Natuurlijk hebben we uitstekende arbeidsvoorwaarden. Wij bieden onze medewerkers veel, maar we verwachten ook veel van jou. Dat je zelf initiatief neemt en leergierig en ondernemend bent. Dat je je visie ontwikkelt voor de lange termijn en deze deelt. En we verwachten natuurlijk dat je resultaat levert.

Kun jij je vinden in onze manier van denken en doen? Ambieer je een toekomst binnen onze organisatie? Kijk dan bij onze vacatures. Zit daar niets bij? Stuur dan een open sollicitatie met motivatie en cv naar:

Amvest
Helma Oussoren, HR manager
Postbus 12446
1100 AK Amsterdam

Mailen of bellen kan ook: houssoren@amvest.nl | 020 430 12 50

VACATURES