Zorgvastgoed

Naast woningen en woongebieden, ontwikkelt Amvest zorgvastgoed. Een specialisme op zich. Het aantal ouderen in ons land neemt toe. En daarmee de vraag naar beschermde woonvormen. Amvest ontwikkelt nieuwe zorgwoningen of transformeert bestaande gebouwen. Dat doen we vanuit woonbeleving en zorggedachte. Zodat ouderen fijn kunnen wonen, omringd met goede zorg.

Zorgvastgoed verdient speciale aandacht

Amvest realiseert zorgwoningen in heel Nederland. Wij richten ons op wonen en leven voor ouderen met een zwaardere zorgindicatie. Die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Amvest heeft alle expertise in huis om zorgvastgoed te ontwikkelen. Met onze kennis van reguliere woningbouw, voorzieningen en bouwen in centrumgebieden, kunnen wij bijdragen aan de groeiende vraag naar kleinschalige, beschermde woonvormen voor kwetsbare ouderen.

Een fijn en veilig thuis voor ouderen

Voortdurend zijn we op zoek naar geschikte nieuwe (ontwikkel)locaties. Van nieuwbouw tot herbestemming. Wij ontwikkelen het zorgvastgoed voor het Amvest Living & Care Fund (ALCF) in samenwerking met vier vaste zorgaanbieders: Zorggroep De Laren, Dagelijks Leven, Het Gastenhuis en Futura. Daarnaast ontwikkelen we ook vastgoed voor zorgaanbieders waarbij we geen strategisch belang in de zorgonderneming hebben. Wij ontwikkelen altijd vanuit een heldere visie. Onze ambitie? Een fijn en veilig thuis creëren voor ouderen, omringd met goede zorg.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: