Kabeldistrict

Delft

Duurzaam. Gezond. Levendig. Bereikbaar. Bestaande en nieuwe bedrijven de ruimte geven. Dat zijn de ambities van Delft om Schieoevers Noord te ontwikkelen. Amvest en Kondor Wessels Vastgoed nemen Kabeldistrict voor hun rekening, het startpunt van de transformatie tot een levendige werk-woonbuurt.

Projectdetails

 • Stad

  Delft

 • Locatie

  Kabeldistrict, Schieoevers Noord

 • Programma

  Circa 3200 woningen, zowel koopwoningen als studentenwoningen, sociale huur en vrijesector huurwoningen en bedrijfsruimte, 12 ha.

 • Ontwikkelaar

  Amvest i.s.m. Kondor Wessels Vastgoed

TRANSFORMATIE NAAR EEN PRODUCTIEVE STADSWIJK

Het Kabeldistrict is onderdeel van bedrijventerrein Schieoevers-Noord. Amvest en Kondor Wessels Vastgoed (een VolkerWessels onderneming) gaan het Kabeldistrict in Delft transformeren naar een levendige, productieve stadswijk waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. In het 12 hectare grote gebied zijn plannen voor circa 3.200 woningen en 1.250 extra arbeidsplaatsen. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de woningbouw- en werkopgave van de Gemeente Delft en de regio.

Ruimte voor innovatieve maakindustrie

Het Kabeldistrict dient als startpunt van de transformatie van Schieoevers-Noord. Het bedrijventerrein biedt een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad dat sociaal en cultureel divers is. Het vormt de schakel tussen het stadscentrum en de Technische Universiteit van Delft. Amvest en Kondor Wessels Vastgoed willen van het Kabeldistrict een werk-woonbuurt maken die in diversiteit en dynamiek doet denken aan het New Yorkse Meatpacking District. Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandsche Kabel Fabriek. In de lange hallen van het 65.000m2 grote complex komt ‘anders dan anders’ eigenzinnige bedrijfsruimte: een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers. Dat wat op de nabij gelegen Technische Universiteit (TU) wordt bedacht, kan hier worden gerealiseerd.

Levendig gemengd stedelijk gebied

In en rond de Kabelfabriek komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komt er sociale huur en circa 1.500 vrijesector huurwoningen in het middensegment. Deze worden in een van de woningportefeuilles van Amvest opgenomen. Door het gelaagd mixen van werken en wonen ontstaat een toekomstbestendig binnenstedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. De stedenbouwkundige opzet van architectenbureau Mei Architects and planners wordt in lijn gebracht met het Ontwikkel Plan dat door de gemeente is vastgesteld juli 2019. Daarna zullen belanghebbenden ook worden betrokken bij de verdere planontwikkeling en bestemmingsplan(nen) voor het gebied Kabeldistrict.

Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit

Het Kabeldistrict in Delft wordt de komende tien jaar geleidelijk getransformeerd. Het gebied ligt vlakbij de binnenstad van Delft en tussen twee treinstations, Station Delft Campus en Station Delft. Aan de oostzijde van Schieoevers Noord grenst het gebied aan de TU Delft. Er is een directe verbinding met de A4 en A13. Dit zorgt voor een optimale bereikbaarheid van o.a. Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en Den Haag. In de planvoorbereiding wordt ook veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en slimme mobiliteit om mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk te bewegen.