Amvest en COD ontwikkelen oud kantoorgebouw aan de H.J.E. Wenckebachweg in Ouder- Amstel

1 april 2021

Op 4 februari is de anterieure overeenkomst getekend voor ontwikkeling van de Wenckebachweg 144 – 148 met de gemeente Ouder-Amstel. Amvest, COD zijn deze overeenkomst aangegaan om het kavel op het Werkstad OverAmstel (voormalig Amstel Business Park Zuid) te herontwikkelen naar een gemengd stedelijk woongebied. Er worden ruim 430 woningen gerealiseerd. Hiervoor is in oktober vorig jaar het gebouw Kroonstate verworven, waaruit de laatste vaste bewoner, de Hogeschool van Amsterdam, enkele jaren geleden is vertrokken. Het project met de naam The Dialoque is de eerste ontwikkeling in het gebied ten noorden van de A10, dat binnen de gemeente Ouder-Amstel valt.

Er wordt een gemengd woon- en werkklimaat ontwikkeld met sociale woningen, huurwoningen in het middensegment en koopwoningen, aangevuld met horeca en bedrijvigheid. In de plint en op de eerste en tweede etage komt Het Gastenhuis, een woonvoorziening met 42 appartementen voor mensen met dementie. Het Amvest Residential Core Fund wordt eigenaar de huurwoningen in het middensegment. Het Amvest Living & Care Fund wordt eigenaar van de zorgwoningen in de plint. Woonstichting De Key wordt eigenaar van 123 betaalbare zelfstandige huurwoningen. In deze woningen met een oppervlakte van 50 m2 en 70 m2 geeft De Key woonstarters de kans om hun woon carrière in Amsterdam te starten. De koopwoningen worden verkocht aan particulieren.

Ontwerp

Met deze transformatie krijgt het Werkstad OverAmstel, naast de Kop van het Amstelkwartier en het Bajeskwartier, nu ook de kwalitatieve vernieuwing vanaf de zijde van de afslag van de A10. De gemeente Ouder-Amstel heeft het project zeer positief ontvangen. Het past mooi in de plannen om het openbaar gebied en openbaar groen kwalitatief te herinrichten. De nieuwbouw wordt ontworpen volgens BENG en de mix van functies leidt tot een goede balans voor een WKO installatie. Groen en PV-panelen worden geïntegreerd in het ontwerp. De betrokken partijen zijn nu in dialoog om de duurzaamheidsambitie nader te bepalen. Het gebouw is ontworpen door de Amsterdamse vestiging van Cruz Y Ortiz Architectos.

Over COD

COD is een energieke en creatieve vastgoedontwikkelaar die zich richt op zowel nieuwbouw als herontwikkeling van hotels, kantoren en woningen. COD heeft momenteel diverse in het oog springende projecten in ontwikkeling, zoals MegaStores Den Haag, herontwikkeling Maanplein Den Haag, Het Dok op de NDSM-werf in Amsterdam en gebiedstransformatie SPOT in Amsterdam Zuidoost. In 2020 heeft COD het project nhow Amsterdam RAI opgeleverd. Het managementteam van COD bestaat uit Gert-Wim Bos en Enno Otten. Randy van den Broek leidt deze herontwikkeling.

Over De Key

Woonstichting De Key levert van oudsher een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. We stellen onszelf steeds weer de vraag wat Amsterdam nodig heeft en welke rol we daarbij kunnen spelen. In onze huidige koers gaan we daarom voor het huisvesten van woonstarters. Jonge mensen met een beperkt inkomen vinden in Amsterdam vrijwel geen plek om te wonen. Daarom geeft De Key deze groep de kans om hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt. Deze woonstarters zijn bijvoorbeeld werkende jongeren, studenten, net afgestudeerden, maar ook jonge stellen, statushouders, jongeren met begeleiding en tienermoeders. Deze nieuwe starterswoningen dragen bij aan het realiseren van de ambitie van De Key: samen met haar partners Amsterdam toegankelijk maken en houden voor de jonge woonstarter met een kleine beurs.