Amvest en COD zetten volgende stap in de realisatie van The Dialogue

22 februari 2023

Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan voor Wenckebachweg 144-148 vastgesteld. Afgelopen week is het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de eerste permanente woningbouw mogelijk in Werkstad OverAmstel. Deelgebied Weespertrekvaart van Werkstad OverAmstel ligt binnen de A10 tegen het Bajeskwartier aan. Dit bedrijventerrein wordt getransformeerd naar gemengd woon-werkgebied. De ontwikkelcombinatie dient nu nog met gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel afspraken te maken over de inrichting van het openbaar gebied voordat een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden voor de realisatie van woongebouw The Dialogue.

The Dialogue wordt een duurzaam gebouw met 430 woningen, 42 zorgunits en circa 8.000 m2 aan voorzieningen. Er komen 123 sociale huurwoningen, 197 huurwoningen in het middensegment en 110 koopwoningen aangevuld met horeca, een kleinschalige supermarkt en bedrijvigheid. Het Amvest Residential Core Fund wordt eigenaar van de huurwoningen in het middensegment. Woningcorporatie Lieven De Key neemt de sociale huurwoningen af. Op de begane grond komt ‘Het Gastenhuis’, een woonvoorziening met 42 zorgunits voor mensen met dementie. Het Amvest Living & Care Fund wordt eigenaar van de zorgwoningen.

Dit gehele initiatief past binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente Ouder-Amstel om het bedrijventerrein Amstel Businesspark Zuid te transformeren tot een eigentijds, stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. Ook het openbaar gebied en het groen rondom het woongebouw krijgt met deze ontwikkeling meer kwaliteit.

Over Amvest

Mensen een fijn thuis geven: dat is de missie van Amvest. Als investment manager én ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland wil Amvest bijdragen aan goed functionerende, gevarieerde wijken, waar mensen lang en met plezier wonen. Amvest Investment Management beheert zo’n 20.000 vrijesector- en sociale huurwoningen, ondergebracht in drie portefeuilles: het Amvest Residential Core Fund, het Amvest Living & Care Fund en Separate Accounts. De komende jaren realiseert Amvest Development rond de 10.000 nieuwe woningen, voornamelijk huurwoningen in het middensegment. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Over COD

COD is een energieke en creatieve vastgoedontwikkelaar die zich richt op zowel nieuwbouw als herontwikkeling van hotels, kantoren en woningen. COD heeft momenteel diverse in het oog springende projecten in ontwikkeling, zoals MegaStores Den Haag, herontwikkeling Maanplein Den Haag, gebiedsontwikkeling Hamerkop in Amsterdam en gebiedstransformatie SPOT in Amsterdam Zuidoost. Het managementteam van COD bestaat uit Randy van den Broek, Enno Otten en Kees van der Linde.