Amvest en gemeente Eindhoven sluiten overeenkomst voor Stationsplein

10 november 2017

Op donderdag 9 november 2017 ondertekenden vastgoedontwikkelaar Amvest en gemeente Eindhoven de overeenkomst voor District E, de herontwikkeling van het Stationsplein in Eindhoven. De overeenkomst regelt de verkoop van de benodigde grond en hoe te komen tot invulling van de gezamenlijke ambities voor het gebied. Beide partijen spreken met de ondertekening van een belangrijke mijlpaal. Nu kan de ontwikkeling van District E echt van start gaan. Dit gebeurt in een hechte samenwerking tussen Amvest en gemeente, maar ook samen met belanghebbenden uit de omgeving en de stad.

Visitekaartje van Brainport

Op 13 juni koos de gemeente voor vastgoedontwikkelaar en -belegger Amvest als winnaar van de tender voor de ontwikkeling van de Stationsomgeving Zuid. Dit gebeurde na een beoordelingsproces met een grote groep belanghebbenden uit de stad. Amvest ontwikkelt drie torens met een zeer krachtige uitstraling en een programma van functies en evenementen die bij Brainport Eindhoven passen. Het stationsplein zal hierdoor uitgroeien tot het visitekaartje van Eindhoven als hightech-, design- en kennisstad. De gemeente ontwerpt en realiseert de openbare ruimte van het gebied, met als vertrekpunt de visie die Amvest in de tender heeft ontwikkeld.

Veel energie en vertrouwen

Gemeente en Amvest hebben sinds de zomer intensief gewerkt om tot de overeenkomst te komen. “Veel energie en vertrouwen in elkaar kenmerken dit resultaat. Amvest deelt onze ambities en samen gaan we een gebied ontwikkelen dat van iedereen in Eindhoven wordt. Daar ben ik enthousiast over! Amvest tovert het stationsplein van Eindhoven om tot eyecatcher”, aldus wethouder Staf Depla. “De stortvloed aan enthousiaste reacties op ons plan laat zien dat de mensen in Eindhoven uitkijken naar de nieuwe skyline van hun stad”, zegt directeur gebiedsontwikkeling Heleen Aarts van Amvest. ”Het geeft ons alle vertrouwen om samen met de stad tot een passend ontwerp te komen dat het gewenste grote gebaar maakt, terwijl het op straat toch prettig, groen en gastvrij wordt.”

Planvorming

Van januari tot april gaan Amvest en gemeente samen met belanghebbenden en geïnteresseerden de visie uitwerken tot een schetsontwerp, op grond waarvan een bestemmingsplan wordt gemaakt. Op dit moment voeren de gemeente en Amvest al de eerste gesprekken met direct betrokkenen rond het Stationsplein. Op 11 januari vindt een eerste openbare bijeenkomst in de Effenaar plaats. Dan zijn belangstellenden vanaf 19.30 uur welkom om in gesprek te gaan over de plannen.

Impressies District E