AMVEST EN KONDOR WESSELS VASTGOED TRANSFORMEREN GELE SCHEIKUNDE DELFT

4 februari 2020

Gele Scheikunde – een voormalig faculteitscomplex van de TU Delft – is verworven door ontwikkelcombinatie Amvest en Kondor Wessels Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels). Het terrein waarop het kenmerkende geelkleurige scheikundecomplex van de TU Delft zich bevindt, wordt in de aankomende 3 jaar herontwikkeld. Er worden circa 300 koopwoningen en sociale en middensegment huurwoningen gerealiseerd. Het faculteitscomplex aan de Julianalaan had al enige tijd geen onderwijsfunctie meer en werd daarom aangeboden ter transformatie. In de nieuwe plannen vormt het gebied een belangrijke schakel tussen de Delftse binnenstad en de universiteitscampus.

Karakteristiek stedelijk gebied

Het bijna 3 hectare grote perceel wordt getransformeerd tot een nieuw stuk stad, waar oud- en nieuwbouw een karakteristiek geheel vormen. Er wordt een gedifferentieerd woonprogramma gerealiseerd met circa 300 koopwoningen en sociale en middensegment huurwoningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de plint. De huurwoningen worden ontwikkeld voor een van de beleggingsfondsen van Amvest. In de aankomende periode start de ontwikkelcombinatie met het maken van de plannen voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De plannen worden in de loop van 2020 bekend gemaakt.

Ruimtelijk Programmatisch Kader

Na een periode van circa 50 jaar als thuisbasis voor de faculteit Scheikundige Technologie en vanaf de eeuwwisseling als een van de gebouwen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen te hebben gediend, heeft het gebouwencomplex ‘Gele Scheikunde’ geen functie meer. Het complex is kostbaar in onderhoud en niet meer geschikt voor activiteiten van de universiteit. Met de verkoop vermindert de TU Delft haar footprint. In aanloop naar de verkoop van de locatie heeft de TU Delft in samenwerking met omwonenden en de gemeente Delft het zogenoemde Ruimtelijk Programmatisch Kader opgesteld. Hierin zijn de ambities, wensen en eisen van de belanghebbenden vertaald naar ontwerpprincipes die kunnen rekenen op steun in de verdere planvorming.

 

Sleutellocatie

Het terrein van Gele Scheikunde is gesitueerd tussen de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg en ligt op een sleutellocatie tussen de Delftse binnenstad en de TU Delft Campus. In de nieuwe plannen vormt het gebied dan ook een belangrijke schakel tussen binnenstad en de universiteitscampus. Aan de noordzijde sluit het aan op een fraaie 19e-eeuwse woonbuurt, aan de oost- en zuidzijde zijn universiteitsgebouwen gevestigd. Gele Scheikunde ligt op loopafstand van het centrum en de verschillende faculteiten van de TU Delft.

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed werken momenteel ook samen aan de ontwikkeling van het Kabeldistrict in Delft; 350.000 m² aan ruimte voor werken, wonen en ontmoeten.