Amvest investeert in 22 woon-zorgcomplexen Dagelijks Leven

30 augustus 2023

Het Amvest Living & Care Fund heeft overeenstemming bereikt over de koop van 22 Dagelijks Leven woon-zorgcomplexen. De portefeuille bestaat uit een mix van reeds opgeleverde, in aanbouw en nog te realiseren locaties. De verkopers van de portefeuille zijn Dagelijks Leven Vastgoed B.V. en Oren Holding B.V., beiden dochterondernemingen van de internationale zorgaanbieder Orpea Group. De complexen worden in 2023, 2024 en het eerste half jaar van 2025 opgeleverd en liggen verspreid over Nederland. Dagelijks Leven Zorg B.V. is de huurder en zorgexploitant van de locaties. Na de toevoeging van de 22 Dagelijks Leven locaties bezit het Amvest Living & Care Fund in totaal 75 Dagelijks Leven woon-zorgcomplexen. Deze transactie levert ongeveer 480 nieuwe zorgwoningen op, oftewel een fijn thuis voor 480 bewoners.

Betaalbare en hoogwaardige woon-zorgcomplexen

Het Amvest Living & Care Fund heeft momenteel in totaal 85 zorgcomplexen in haar portefeuille, waarvan er 53 verhuurd worden aan Dagelijks Leven. Met deze transactie worden de komende jaren 22 zorgcomplexen van Dagelijks Leven aan de portefeuille toegevoegd. De eerste twee complexen, in Culemborg en Hardenberg, zijn op 2 augustus 2023 opgeleverd. De overige 20 locaties zijn in aanbouw of zijn nog te realiseren.

Dagelijks Leven is een Nederlandse zorgaanbieder voor ouderen met dementie in het betaalbare huursegment. Dit doet Dagelijks Leven in een kleinschalige setting met maximaal 22 bewoners per locatie. De toevoeging van de 22 Dagelijks Leven woon-zorgcomplexen sluit daarom naadloos aan bij de doelstelling van het Amvest Living & Care Fund om hoogwaardige zorg voor alle ouderen mogelijk te maken, ongeacht financiële draagkracht. Ook wordt voldaan aan de hoge duurzaamheidseisen van het Amvest Living & Care Fund. Alle complexen voldoen aan de BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Lange termijn investering

De aankoop van de 22 woon-zorglocaties draagt bij aan het oplossen van het nationale tekort aan geschikte zorgwoningen voor mensen met dementie.

Portfoliomanager Susan van de Koppel – Nagelmaeker zegt hierover:

‘Als Amvest hebben we al sinds de oprichting van Dagelijks Leven een langjarige en prettige samenwerking. Door deze samenwerking en de lange termijn horizon van het Amvest Living & Care Fund, hebben we ondanks de turbulente marktomstandigheden deze transactie mogelijk kunnen maken. We zijn er trots op dat we samen met Dagelijks Leven een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. We bieden hiermee aan ongeveer 480 mensen met dementie een fijn thuis.’

De transactie heeft een waarde van € 85 miljoen.