AMVEST RESIDENTIAL CORE FUND BREIDT LENING UIT MET 150 MILJOEN EURO

8 oktober 2018

Twee jaar na de herfinanciering van het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) is onlangs de bestaande lening uitgebreid met 150 miljoen euro tot een leningfaciliteit van in totaal 850 miljoen euro. Deze uitbreiding wordt vorm gegeven door een extra ‘term loan’ met vaste rente. Hierdoor wordt het renterisico verder beperkt. Met de uitbreiding van de bancaire financiering stelt Amvest de groei van het fonds voor de komende jaren zeker.

Het ARC Fund investeert in middeldure vrijesectorhuurwoningen in economisch aantrekkelijke gebieden in Nederland. Woningen waar veel vraag naar is. Met de uitbreiding van de bancaire financiering kan Amvest een belangrijke bijdrage leveren aan de enorme woningbouwopgave waar Nederland voor staat. Het fonds heeft een pijplijn van ruim 830 miljoen euro. Een groot deel van de woningen in de pijplijn wordt de komende jaren opgeleverd. Hiermee zal de waarde van de woningportefeuille naar verwachting groeien tot meer dan 3 miljard euro. Het ARC Fund verwerft woningen van de ontwikkeltak van Amvest en investeert in kwalitatief hoogstaande turn-key projecten van derden.

De uitbreiding van de faciliteit ontstaat door het omzetten van 150 miljoen euro opgenomen van de bestaande ‘revolving credit facility’ met een variabele rente in een nieuwe ‘term loan’ met een vaste rente. Dit biedt extra stabiliteit voor investeerders in het fonds. De nieuwe term loan heeft een concurrerende rente en dezelfde flexibele voorwaarden als de bestaande term loan.

De uitbreiding van 150 miljoen euro wordt verstrekt door ABN AMRO Bank, Deutsche Hypothekenbank en ING Bank. ABN AMRO Bank was gedurende het proces Coördinator en blijft fungeren als Facility Agent. Deutsche Hypothekenbank blijft de Security en Valuation Agent.

Amvest werd in deze transactie begeleid door Remit Consulting als financieel adviseur en Houthoff als advocaat. De banken werden begeleid door Simmons & Simmons als advocaat.