Amvest Residential Core Fund sluit duurzame financiering en breidt bankengroep uit

18 juli 2022

Het Amvest Residential Core Fund (het ARC Fund) heeft een sustainability-linked financiering van EUR 450 miljoen aangetrokken om flexibiliteit voor verdere groei door nieuwe acquisities te creëren. De nieuwe financiering wordt gearrangeerd door een consortium van vier banken. Deze transactie vormt de opmaat naar verdere diversificatie en verduurzaming van de financieringsstructuur voor het ARC Fund.

ENGLISH BELOW

Met de nieuwe financiering weet het ARC Fund, naast haar bestaande relatiebanken ABN AMRO en ING Bank, ook BNP Paribas en SMBC aan zich te binden. De bankengroep verstrekt een revolverende kredietfaciliteit van EUR 450 miljoen, waarbij de rentemarge deels gekoppeld is aan het behalen van ESG doelstellingen. Hierdoor wordt er verder vormgegeven aan de uitrol van de Paris Proof Roadmap van het fonds.

Met deze nieuwe faciliteit creëert het ARC Fund flexibiliteit voor verdere groei door toekomstige acquisities. Het ARC Fund heeft een omvang van EUR 4,6 miljard en maakt gebruik van een conservatieve financieringsstructuur met een leverage doelstelling van 25%. De beschikbare financieringslijnen bereiken met de nieuwe financiering een omvang van EUR 1,1 miljard.

Kempen & Co. trad voor het ARC Fund op als financieel adviseur en Allen & Overy als juridisch adviseur. ABN Amro Bank trad tijdens het proces op als Documentation Agent en ING Bank als Sustainability Coördinator en Facility Agent. Linklaters trad op als juridisch adviseur namens de banken.

 

ENGLISH

Amvest Residential Core Fund takes out sustainable funding and extends its banking group

Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) has attracted a sustainability linked facility of EUR 450 million to create flexibility for further growth through new acquisitions. The new financing is being arranged by a consortium of four banks. This transaction is the prelude to diversification of the financing structure of the ARC Fund and to enhance  its sustainability.

With the new funding, the ARC Fund establishes new relationships with BNP Paribas and SMBC in addition to its existing relationship banks ABN AMRO and ING Bank. The banking group provides a revolving credit facility of EUR 450 million, whereby the interest margin is partly linked to the achievement of ESG objectives. This will further shape the roll-out of the fund’s Paris Proof Roadmap.

With this new facility, the ARC Fund creates flexibility for further growth through future acquisitions. The ARC Fund has a size of EUR 4.6 billion and a conservative financing policy with a leverage target of 25%. With the new financing, ARC Fund’s available financing will reach a size of EUR 1.1 billion.

Kempen & Co. acted for the ARC Fund as financial advisor and Allen & Overy as legal advisor. ABN AMRO Bank acted as Documentation Agent during the process and ING Bank as Sustainability Coordinator and Facility Agent. Linklaters acted as legal advisor on behalf of the banks.