AMVEST RESIDENTIAL CORE FUND - JAARVERSLAG EN TERUGBLIK OP 2018

2 mei 2019

Meters maken voor de middenhuur

In 2018 hebben we landelijk circa 570 huurwoningen aan de portefeuille van het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) toegevoegd. Onder meer in Cruquius: het laatste onontgonnen schiereiland in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam, dat Amvest herontwikkelt tot een toekomstbestendige, dynamische wijk. Het nieuwe kantoor van Amvest staat er middenin, op een prachtige plek aan het water. Als het aan ons ligt, gaan we hier nooit meer weg. En we hopen dat onze buren precies hetzelfde over hun woning zeggen.

Kernpunten 2018

 • Meer woningen voor middeninkomens

 • Goed gevulde pijplijn: groei gegarandeerd

 • Focus op gebiedsbeleggen

 • Investeren in duurzaamheid rendeert voor huurders én investeerders

 • Gezond rendement door sterke portefeuille

De Amvest Aanpak

In de wijk Cruquius in Amsterdam, een gebiedsontwikkeling van Amvest, worden op dit moment nog zo’n 260 huurwoningen gebouwd, inclusief parkeerplaatsen en commerciële ruimten. De appartementen vallen in diverse huurprijsklassen en zijn volgens verschillende concepten vormgegeven. Dit zorgt voor een gevarieerd, passend aanbod van goede woningen en voorzieningen in een aantrekkelijke buurt. Cruquius is exemplarisch voor de aanpak van Amvest, waarbij we gebieden met potentie duurzaam ontwikkelen tot wijken waar mensen graag willen (blijven) wonen. Ontwikkelde huurwoningen worden als eerste aangeboden aan het ARC Fund. Deze unieke combinatie van ontwikkelen en beleggen zorgt al jaren voor tevreden huurders én tevreden investeerders.

  HUURDERSTEVREDENHEID 2018

 • De huurderstevredenheid kwam uit op 7,1 (benchmark 2018: 7,0).
 • De gemiddelde jaarlijkse huurverhoging bedroeg 2,15% in 2018.

Meer woningen voor middeninkomens

Met de 570 huurwoningen die we in het afgelopen jaar toevoegden, komt de portefeuille van het ARC Fund op ruim 8.000 huurwoningen. De vraag naar vrijesectorhuurwoningen blijft onverminderd hoog, en het aanbod zeer beperkt. Doordat de koopmarkt steeds minder toegankelijk wordt voor bepaalde groepen mensen, waaronder mensen met een middeninkomen, is deze groep bij uitstek geholpen met een huurwoning in het middensegment. Daarom blijven we investeren in middenhuurwoningen in onze Central Circle. Daarbij kijken we niet alleen naar de stadskernen van de vier grote steden in de Randstad, maar zoeken we juist ook naar geschikte woningen in de overige economisch en demografisch sterke steden in Nederland.

‘Wij willen graag kansen creëren voor mensen met een middeninkomen. Want voor de inclusiviteit en vitaliteit van onze steden is het belangrijk dat ook starters, jonge gezinnen en zzp’ers in de stad kunnen blijven wonen. Net als mensen met een sleutelberoep in de zorg, veiligheid of het onderwijs.’

Wim Wensing, Fund Director ARC Fund

  PORTEFEUILLE SAMENSTELLING 2018

 • In 2018 hebben we circa 570 woningen aan het fonds toegevoegd en iets meer dan 300 woningen verkocht.
 • De totale omvang van de portefeuille eind 2018 bedroeg dik 8.000 woningen (euro 2,3 miljard).
 • 84% van de portefeuille bestaat uit middeldure vrije sector huurwoningen, 6% is sociale huur en 10% hoger segment huurwoningen.

Goed gevulde pijplijn: groei gegarandeerd

Naast de woningen die we afgelopen jaar aan onze portefeuille toevoegden, hebben we een gecommitteerde pijplijn van circa 3.200 voornamelijk middeldure huurwoningen tot 2021. Totale waarde: bijna 1 miljard euro. Cruquius is niet de enige wijk die in het oog springt als het om nieuwbouw gaat. Ook Holland Park in Diemen, De Van Sijpesteijnkade in Utrecht en Damsigt in Voorburg vallen op. Daarnaast investeren we in een aantal interessante transformaties. Zo geven we de Utrechtse wijk Ondiep een flinke impuls met 195 hoogwaardige huurwoningen in een voormalig pand van de Hogeschool Utrecht. En op de Koningin Sophiestraat in Den Haag creëren we 67 stadsappartementen in een leegstaand kantoorpand.

  PIJPLIJN & BEZETTINGSGRAAD

 • De gecommitteerde pijplijn eind 2018 bestaat uit circa 3.200 woningen (bijna euro 1 miljard).
 • De gemiddelde bezettingsgraad van de huurwoningen steeg in 2018 naar 98,3%.

Focus op gebiedsbeleggen

Mensen komen voor een woning, maar blijven voor de buurt. Daarom investeren we steeds meer in gebieden, zoals bij de IJburgbaai op IJburg en Cruquius in Amsterdam, en de Van Sijpesteijnkade in Utrecht. Door ook geld te steken in de directe leefomgeving en voorzieningen die de veiligheid, mobiliteit, diversiteit en sociale cohesie versterken, hebben we meer invloed op de kwaliteit van de woonomgeving. En hoe hoger de woonbeleving, hoe hoger de waarde van de woning. Door onze combinatierol als ontwikkelaar en investeerder zijn we sterk in dit soort gebiedsbeleggingen.

Ruimte creëren, voor huurders én investeerders

Een steeds grotere groep mensen kiest tegenwoordig bewust voor een kleiner huis of appartement en gebruikt de directe omgeving als verlengstuk van hun woning. Verjaardagen vieren ze in het park, met vrienden spreken ze af in hun buurtkroeg en werken kunnen ze overal. Wij zoeken in en rond onze woningen constant naar manieren om kwaliteit te verhogen, te verduurzamen en huurders ondersteunende (deel)diensten te bieden. Zo voorzagen we in 2018 vanuit het ARC Fund zo’n 700 woningen van zonnepanelen, zijn er veel woningen duurzaam gerenoveerd en installeren we steeds meer slimme meters. Met zulke investeringen brengen we de totale woonlasten omlaag en stijgt de waarde van het vastgoed.

‘In 2018 hebben we zo’n 700 woningen verduurzaamd. Investeringen als deze betalen zich op termijn terug in de waarde van het vastgoed. En onze huurders profiteren direct van een lagere energierekening.’

                                                                – Dennis Wedding, Portfolio Manager ARC Fund

  DUURZAAMHEID 2018

 • Circa 700 bestaande woningen werden in 2018 gerenoveerd en verduurzaamd.
 • Eind 2018 had bijna 80% van de woningen in portefeuille energielabel A.
 • Op meer dan 600 woningen werden in totaal meer dan 5.000 zonnepanelen geïnstalleerd.
 • De CO2 uitstoot van de portefeuille is in 2018 verlaagd met 10%.

Gezond rendement door sterke portefeuille

Het was een uitstekend jaar voor het ARC Fund. We behaalden 21,6% totaal rendement, het beste resultaat in de bestaansgeschiedenis van het fonds. Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats, want ruim 18% komt voort uit waardestijging door herwaardering. Na jaren van stevige groei verwachten we dat rendementen in 2019 stabiliseren. 

‘Met onze gezonde kapitaalstructuur en de langetermijninvesteringsfocus van onze investeerders kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de enorme woningbouwopgave waar Nederland voor staat.’ 

 Niclas von der Thusen, Director Finance & Risk
Amvest Investment Management

  RENDEMENT 2018

 • Het directe rendement in 2018 was 3,4% (huuropbrengsten minus de kosten).
 • Het totaalrendement over 2018 komt uit op 21,6% (meer dan euro 400 miljoen).
 • Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats, want het indirecte rendement bedroeg ruim 18% (waardestijging van het vastgoed door herwaardering).
 • Het dividendrendement over 2018 bedroeg 4,3%.

Laten we elkaar in het midden ontmoeten

Ook de komende jaren zal de vraag naar middeldure vrijesectorhuurwoningen onverminderd hoog blijven. Zeker in de Central Circle waar het ARC Fund actief is. We zien dat er kansen liggen, maar sommige factoren remmen de ontwikkeling van gewilde woningen. Zo zijn de grondprijzen en bouwkosten aanzienlijk gestegen en is de bouwcapaciteit schaars. Dat kan op lange termijn ten koste gaan van de betaalbaarheid van (huur)woningen.

Die betaalbaarheid blijft sowieso een heet hangijzer. De overheid probeert via regulering meer grip te krijgen op vrijesectorhuurprijzen. Zo overweegt de minister middeninkomens in de grote steden aan woonruimte te helpen door maximale huren in te voeren. Het is sterk de vraag of dit gaat bijdragen aan een ruimere beschikbaarheid van betaalbare woningen. Ontwikkelaars worden vrijwel alleen op vierkantemeterprijzen afgerekend en moeten krampachtig voldoen aan een opeenstapeling van wensen van gemeenten. Door het invoeren van maximale huren krijgen ze projecten niet meer rondgerekend. Resultaat: minder nieuwe huurwoningen in het middeldure segment.

Natuurlijk begrijpen we de zorgen van de overheid. Sterker nog: we delen ze. Alleen over de beste langetermijnaanpak verschillen we van mening. Daarom richten we ons de komende jaren nog meer op een vruchtbare dialoog en hechte samenwerking met diverse gemeenten. Dat dit tot een doortimmerde en doorgerekende gebiedsvisie kan leiden, bewijst het Utrechts Biedboek middenhuur.

Doordat diverse (institutionele) beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties de handen ineen hebben geslagen, ligt er een plan op tafel om de komende jaren 7.000 huurwoningen in het middensegment te realiseren in de Provincie Utrecht. En dáár doen we het voor.

 

 • Wim Wensing, Fund Director ARC Fund
 • Dennis Wedding, Portfolio Manager ARC Fund
 • Niclas von der Thusen, Director Finance & Risk Amvest Investment Management