Beleggers en aandeelhouders geven Amvest vertrouwen voor de toekomst

5 juli 2022

Het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) wordt omgezet van een fonds met beperkte looptijd naar een fonds met een oneindige looptijd, een zogenaamd evergreen fund. De 22 beleggers van het ARC Fund hebben unaniem besloten de langetermijnvisie van Amvest te onderschrijven. Belangrijk onderdeel van deze visie blijft de combinatie van ontwikkelen en beleggen.

ENGLISH BELOW

Het Amvest Residential Core Fund is het grootste beleggingsfonds onder beheer van Amvest. Het ARC Fund is in 2012 opgericht door Aegon en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) met een portefeuille van EUR 1,2 miljard. Het ARC Fund heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een gebiedsbelegger met 22 beleggers, ruim 10.900 woningen in haar portefeuille, een gecommitteerde pijplijn van ongeveer 2.500 woningen en een waarde van EUR 4,6 miljard. Het ARC Fund investeert in vrijesectorhuurwoningen in het middensegment in Nederland. Woningen waar bij Nederlandse huishoudens veel behoefte aan is. Het ARC Fund heeft een bijzonder duurzame portefeuille en ligt door een actief portfoliobeleid goed op koers om te voldoen aan de vereisten van de route naar Paris-proof.

De 22 beleggers van het ARC Fund hebben unaniem besloten de langetermijnvisie te onderschrijven en het ARC Fund om te zetten van een fonds met beperkte looptijd naar een fonds met een oneindige looptijd, een zogenaamd evergreen fund. De nieuwe structuur treedt in werking per 1 januari 2023 behoudens goedkeuring door de AFM.

Belangrijk onderdeel van de langetermijnvisie van Amvest en de beleggers van het ARC Fund blijft de combinatie van ontwikkelen en beleggen. Met het onderschrijven van deze visie hebben de beleggers van ARC Fund en de aandeelhouders van Amvest, het vertrouwen gegeven om ook de komende jaren het succesvolle businessmodel van Amvest voort te zetten. Als ontwikkelaar én investment manager is Amvest hiermee optimaal gepositioneerd om diverse maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Altijd met het doel mensen een fijn thuis te bieden.

ENGLISH

Investors and shareholders give Amvest confidence for the future

The Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) will be converted from a limited-term to an indefinite-term fund, a so-called evergreen fund. The 22 investors in the ARC Fund have unanimously resolved to endorse Amvest’s long-term vision. The combination of development and investment remains an important part of this vision.

The Amvest Residential Core Fund is the largest investment fund managed by Amvest. The ARC Fund was established in 2012 by Aegon and Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) with a portfolio of EUR 1.2 billion. Over the past 10 years the ARC Fund has developed into an area investor with 22 investors, over 10,900 homes in its portfolio, a committed pipeline of around 2,500 homes and a value of EUR 4.6 billion. The ARC Fund invests in private-sector rental homes in the middle segment in the Netherlands – homes for which there is a major need among Dutch households. The ARC Fund has a particularly sustainable portfolio and, due to  to its active portfolio management, is well on track to meet the requirements of the Paris-proof roadmap.

The 22 investors of the ARC Fund have unanimously resolved to endorse the long-term vision and to convert the ARC Fund from a limited-term to an indefinite-term fund, a so-called evergreen fund. The new structure will come into force on 1 January 2023, subject to approval by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).

The combination of development and investment remains an important part of the long-term vision of Amvest and the investors in the ARC Fund. By endorsing this vision, the ARC Fund investors and Amvest shareholders have provided the underwriting to continue Amvest’s successful business model in the years ahead. As both a developer and an investment manager, Amvest is therefore ideally placed to address a range of social challenges – always with the objective to give people a good home.