Bouwrijp maken van eerste fase groene nieuwbouwwijk De Pas in Elst gestart

29 juni 2023

Amvest en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, verenigd in ontwikkelcombinatie De Pas BV, zijn gestart met de realisatie van nieuwbouwwijk De Pas, gelegen aan de zuidzijde van Elst. De Pas wordt een ruim opgezette groene wijk met een dorps karakter. Er komt een divers woningaanbod voor jong en oud.

Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de woningen in het eerste deelplan dient het terrein bouwrijp gemaakt te worden. Wethouder Wijnte Hol heeft deze week symbolisch de eerste graafwerkzaamheden verricht. “We zijn blij dat er gestart wordt met het bouwrijp maken voor de eerste fase van deze groene nieuwbouwwijk. In de planvorming is aandacht voor zowel starters, doorstromers maar ook ouderen. Het duurzaam bouwen met veel ruimte voor groen vinden we vanuit gemeentelijk oogpunt belangrijk. Dat zien we ook terug in de realisatie van deze nieuwe wijk”, aldus wethouder Wijnte Hol.

De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze Woondeal maakten Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om samen versneld betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. De gemeente heeft met de ontwikkelaars afgesproken dat voor het gehele plan 30 procent van de woningen in de sociale huur wordt gerealiseerd en 20 procent in de sociale koop. Deze sociale koopwoningen worden verkocht onder de betaalbaarheidsgrens met een maximale verkoopprijs van € 355.000 en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere en middeninkomens.

Wonen voor iedereen in toekomstbestendige wijk

In De Pas worden in totaal 350 woningen en appartementen gerealiseerd, zowel koop als sociale huur. Ook worden er twee Gastenhuizen gerealiseerd voor dementerende mensen. In het plandeel dat nu bouwrijp wordt gemaakt, komen circa 180 woningen.

Henri Schimmel namens De Ontwikkelcombinatie De Pas:

“Na jarenlange voorbereiding zijn wij verheugd te kunnen starten met De Pas. De onderliggende Woondeal heeft versnellend gewerkt op de te nemen stappen voor woningbouw op deze centrale plek in regio Arnhem-Nijmegen. Gezien de vele inschrijvingen voor een woning in De Pas verwachten wij ook snel te kunnen starten met de verkoop en bouw van de volgende deelplannen.”

De bouwrijpwerkzaamheden worden uitgevoerd door Vissers Ploegmakers. De woningen in dit deelplan worden gerealiseerd door Trebbe. Binnenkort start de verkoop van de eerste deelfase van 53 koopwoningen, waarvan een groot deel in de betaalbaarheidsklasse wordt verkocht.