Amvest en draaijer+partners tekenen voor service excellence voor de zorgproviders

29 oktober 2021

Het Amvest Living & Care Fund (AL&CF) en draaijer+partners hebben op 26 oktober de strategische samenwerking getekend op de PROVADA. draaijer+partners, managing agent voor het beheer van alle vastgoedlocaties, kijkt mee naar morgen door optimale integratie van alle technische processen van het fonds. Met deze uitbreiding op de reeds bestaande samenwerking met draaijer+partners, zet het AL&CF in op service excellence, voor haar gehele zorgvastgoedportefeuille.

Het Amvest Living & Care Fund heeft de ambitie om de klanttevredenheidsscore van haar zorgpartners jaarlijks te laten groeien door uitzonderlijke klantbeleving als onderscheidende succesfactor. One time fix is het uitgangspunt. Dit door de inzet van technologie waarbij alle partijen naar hetzelfde dashboard (single source of truth) kijken en data en processen worden vastgelegd en gemonitord. De customer journey van de huurders (de zorgproviders van het AL&CF), wordt realtime gevolgd en geoptimaliseerd. Er wordt onder meer inzicht gegeven in de status van de melding, of het vastgoed nog steeds voldoet aan alle geldende wet- en regeling, de omvang van de kosten, de manier van communiceren met de huurder en hoe de huurder de afhandeling van de melding waardeert. Met de koppeling van het dashboard aan andere systemen, zoals een digitaal gebouwdossier, zet AL&CF in op het creëren van een digitaal ecosysteem.

AL&CF portefeuille

Met het continu toevoegen van nieuwe zorglocaties en de aankoop van nieuwe woningen voor senioren met een zorgvraag, groeit de portefeuille van het AL&CF significant. De inzet van draaijer+partners als managing agent sluit goed aan bij de behoefte om de groei van de AL&CF portefeuille op technisch gebied goed te kunnen blijven monitoren op kwaliteit en budget alsmede de huurderstevredenheid en reactiesnelheid voor meldingen en verzoeken hoog te houden.