Gemeente en Stichting Feijenoord XL vervolgen samenwerking

28 oktober 2021

De afgelopen twee jaar hebben de gemeente Rotterdam en de Coalitie Feijenoord XL de haalbaarheid van het initiatief Feijenoord XL onderzocht. Dit initiatief verbindt de wijken Feijenoord en IJsselmonde op Rotterdam-Zuid en biedt kansen voor een grootschalige binnenstedelijke toevoeging van woningbouw en werkgelegenheid.

De Coalitie Feijenoord XL heeft zich onlangs geformaliseerd in een Stichting met Partners en Begunstigers. De gemeente Rotterdam en Stichting Feijenoord XL tekenden vandaag op de PROVADA 2021 een samenwerkingsovereenkomst, om de komende twee jaren de haalbaarheid van het initiatief nader te onderzoeken.

Om grote maatschappelijke baten, en een forse toevoeging van duizenden woningen te bereiken, heeft Feijenoord XL de ambitie het goederenrangeerterrein IJsselmonde van eigenaar ProRail te verplaatsen en de resterende sporen te overkluizen met een stadspark. De uitplaatsing van het goederenrangeerterrein wordt onderzocht, ook in de context van andere ontwikkelingen op het gebied van spoorgoederenvervoer. Hierbij worden onder andere ProRail, het Ministerie van I&W en het Havenbedrijf Rotterdam betrokken. Onder andere de technische, financiële en bestuurlijke opgaven worden hierbij in kaart gebracht. De Stichting onderzoekt ook specifiek hoe vanuit private zijde voorfinanciering voor de verplaatsing en andere kosten voor de gebiedsontwikkeling kan worden georganiseerd.

Binnen de Coalitie Feijenoord XL wordt de Stichting gevormd door Amvest, DuraVermeer, ERA Contour en VolkerWessels Vastgoed. Zij zijn er trots op deze brede publiek-private samenwerking samen met haar partners Woonstad, Woonbron en Vesteda te hebben vastgelegd. Met de ondertekening van het contract zijn we weer een stap dichter bij het realiseren van het bruisende groene stadsdeel met 12.000 tot 18.000 woningen met ruimte voor scholen, cultuur, sport en bedrijven.