Hendriks bouwt 225 woningen voor Amvest op Strijp R

16 januari 2018

Onlangs is de aanneemovereenkomst gesloten tussen bouwbedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling en ontwikkelaar-belegger Amvest voor de bouw van 225 woningen op het voormalige Philipsterrein Strijp R in Eindhoven. Het betreft 205 koopwoningen en 20 middeldure vrijesectorhuurwoningen. De huurwoningen worden opgenomen in de beleggingsportefeuille van het Amvest Residential Core Fund. De werkzaamheden vangen deze maand aan en naar verwachting worden de eerste woningen eind 2018 opgeleverd.

De 225 woningen worden gerealiseerd in drie karakteristieke wijkjes, ontworpen door verschillende architecten, en ieder met een eigen uitstraling. De bijzondere industriële architectuur verwijst op een speelse manier naar de historie van het gebied. Het omliggende park vormt een groene verbinding met de omliggende wijken. De verkoop, die reeds gestart is, vindt gefaseerd plaats. Van de 225 woningen zijn er al 90 verkocht. Met de verhuur van de 20 appartementen wordt naar verwachting begin 2019 gestart. Meer informatie is te vinden op www.strijpr.nl

Strijp R, gelegen tussen Strijp S en landgoed De Wielewaal, is een voormalig industrieterrein van Philips. Het vormde het hart van de beeldbuisproductie. Amvest realiseert hier voor eigen rekening en risico een nieuwe levendige woonwijk met circa 500 woningen, ingebed in groen en historie. Een aantal oude fabrieksgebouwen is herontwikkeld. De oude bomen uit de tijd van ‘meneer Frits’ zorgen samen met nieuwe aanplant dat het 18,8 hectare grote terrein voor 30 procent uit openbaar groen bestaat. Eind 2010 vestigde meubelontwerper Piet Hein Eek zich als eerste met zijn meubelmakerij, winkel, showroom en een restaurant in twee van de fabrieksgebouwen. Inmiddels zijn zo’n 250 woningen gerealiseerd. De 225 woningen die Hendriks in opdracht van Amvest bouwt vormen het sluitstuk van de herontwikkeling van Strijp R.

“We zijn verheugd dat we samen met Hendriks, die al eerder 141 woningen op Strijp R voor Amvest realiseerde, ook deze laatste fase afronden. Een goed voorbeeld van een langjarige samenwerking die leidt tot een prachtig resultaat”, aldus Ralf Peeters, projectdirecteur van Amvest.

Artist impressions