HERFINANCIERING VAN 700 MILJOEN EURO VOOR AMVEST RESIDENTIAL CORE FUND

3 oktober 2016

Op 30 september is de herfinanciering van het Amvest Residential Core Fund afgerond middels een nieuwe lening van 700 miljoen euro. De nieuwe faciliteit vervangt de 6-jaars financiering van 320 miljoen euro. De financiering valt samen met de verlenging van de fondstermijn en is nodig vanwege de spectaculaire groei die het fonds doormaakt. Het onderstreept eens te meer de steeds verder oplopende vraag naar middeldure huurwoningen en de rol die institutionele beleggers spelen in het opbouwen van voldoende aanbod. De komende jaren zal de omvangrijke pijplijn aan nieuwe woningen, die Amvest heeft opgebouwd, toegevoegd worden aan het fonds.

De nieuwe faciliteit bestaat uit een ‘bullet loan’ van 350 miljoen euro met een vaste rente en een ‘revolving credit facility’ van 350 miljoen euro met een variabele rente. De faciliteit heeft een looptijd oplopend tot bijna 10 jaar en is flexibel gestructureerd, waarbij een deel van de portefeuille als zekerheid voor de banken fungeert. Met deze nieuwe faciliteit stelt Amvest gecombineerd met nieuwe investeerders de financiering en groei van het Amvest Residential Core Fund voor de komende jaren zeker.

De financiering wordt verstrekt door ABN AMRO Bank, Deutsche Hypothekenbank en ING Bank (Duitsland). ABN AMRO Bank was gedurende het proces Coördinator en zal fungeren als Facility Agent. Deutsche Hypothekenbank fungeert als Security en Valuation Agent.

Amvest werd in deze transactie begeleid door Remit Consulting als financieel adviseur en Houthoff Buruma als advocaat en notaris. De banken werden begeleid door Clifford Chance als advocaat.