KANSEN DOOR KIEZEN VOOR KWALITEIT

12 november 2018

Combineer een warm hart voor mensen en vastgoed, een scherpe visie op de marktontwikkelingen en een grote glimlach en je hebt Wim Wensing (50) te pakken. De Chief Investment Officer werkt sinds 2011 bij Amvest en heeft zijn vastgoedsporen verdiend. “Je moet in deze markt als belegger ook geduld durven hebben en op het goede moment de juiste kans grijpen.”

 

De beleggerswereld kent geen geheimen voor Wensing. In 2011 startte Wim bij Amvest om de nieuwe fondsenstructuur op te zetten na 11 jaar bij ING Real Estate Investment Management te hebben gewerkt. “Amvest werkte sinds de oprichting in 1997 alleen voor haar twee aandeelhouders PGGM en Aegon, maar wilde ook andere beleggers toelaten. Om die structuur verder uit te bouwen, daarvoor ben ik aan boord gekomen.”

Wensing gaat verder: “Door het toelaten van nieuwe, institutionele beleggers, uiteraard in samenspraak met PGGM en Aegon, ontstond voor ons een meer open en bredere basis om te beleggen. Dat geeft veel meer mogelijkheden.”

In de huidige gespannen woningmarkt hangt een flink prijskaartje aan die mogelijkheden. Alle prijzen in de keten zijn hoog: van de grond, naar materialen tot aan goede vakmensen. “In deze markt moet je geduld hebben en voorzichtig zijn. Wij zorgen niet alleen voor goede woningen en een goede woonomgeving. Wij werken met andermans geld, geld van pensioendeelnemers en levensverzekerden. Wij willen ervoor zorgen dat zij later genoeg pensioen of uitkering krijgen en laten ons leiden door een acceptabel rendement en laag risico. Er liggen nu juist veel kansen voor de lange termijn, daar focussen wij ook op.”

Waarom?

“Je hebt te maken met twee dingen: conjunctuur en structuur. Wanneer je kijkt naar de structuur is er in de Nederlandse woningmarkt een groot tekort aan woningen en blijft het aantal huishoudens groeien. Er zullen tot 2030 één miljoen woningen moeten worden bijgebouwd. Met het huidige tempo in de woningbouw, wordt dat een lastige opgave. Vanwege deze structurele schaarste is een belegging in de woningsector in Nederland op de lange termijn nog altijd een goede investering. De conjunctuur is op dit moment hoog. We weten niet of het nog doorgroeit, dus is het zaak als belegger te mikken op de juiste kansen.”

 

Wat zijn dan de juiste kansen?

“De juiste kansen worden vooral bepaald door de kwaliteit van een woongebied. En een goed gebied is een gebied waar alles inzit. Wij geloven in diversiteit. Dat betekent een combinatie van wonen en werken, woningen voor jong en oud en mensen met verschillende portemonnees. Maar ook: een goede kwaliteit van het openbaar gebied en goede voorzieningen. Daarom richten we ons bij Amvest ook graag op hele gebieden. We beleggen steeds vaker in gebieden in plaats van te spreiden over verschillende locaties. Bijvoorbeeld op IJburg in Amsterdam hebben we sinds 2007 de Havenmeester in beheer. Onlangs zijn de eerste woningen van het IJland aan ons opgeleverd, en we hebben 190 (van de 273) appartementen gekocht in Jonas – een van de eerste BREEAM-outstanding gecertificeerde woongebouwen in Nederland ontwikkeld door Amvest. Deze drie woongebouwen omzomen de toekomstige IJburgbaai, een prachtige plek waar veel groen komt en in de zomer een stadstrand.”

Wat maakt gebiedsbeleggen nu zo interessant?

“Wij investeren natuurlijk ook in losse gebouwen, maar dan hebben we vooral invloed op de woningen. We investeren dan ook in goede gemeenschappelijke ruimtes, eventueel een tuin en diensten voor bewoners, maar daar houdt het meestal op. Terwijl we met het investeren in gebieden veel verder kunnen gaan om te zorgen dat mensen fijn kunnen wonen. We kunnen dan sturing geven aan de kwaliteit van het gebied, de bereikbaarheid, veiligheid en we kunnen zorgen voor voorzieningen waar mensen behoefte aan hebben. Denk aan winkels, scholen, zorg en horeca. Allemaal elementen die de sfeer en het welbevinden van mensen in een gebied positief beïnvloeden. Wij geloven dat zo gebieden ontstaan die op lange termijn aantrekkelijk zijn om in te wonen. En dat vertaalt zich uiteindelijk door naar de waarde van het vastgoed.”

Hoe zorg je ervoor dat je in gebieden kunt investeren?

“We proberen steeds vroeger in te stappen. Als belegger én ontwikkelaar kunnen we ook grote projecten aan. Dan kun je meegroeien en grote investeringen doen. En met onze ervaring als ontwikkelaar kunnen we heel goed onze stempel drukken op een gebied. Kijk naar projecten als Strijp R, Cruquius, DUIN en vele anderen.”

En wat is de rol van duurzaamheid?

“In nieuwbouwprojecten wordt al volop duurzaam gebouwd. De grootste kansen voor het milieu liggen eigenlijk in bestaande beleggingen. Daar kunnen we woningen van energielabel E, F en soms zelfs G naar een energielabel A brengen. Per geïnvesteerde euro levert dat een enorme milieuwinst op en we zorgen tegelijkertijd dat het wooncomfort omhoog gaat en de woonlasten omlaag. Onze huurders merken het direct in hun portemonnee als hun woning energiezuiniger wordt.”

Staan beleggers daar om te springen?

“Wanneer je op korte termijn je geld terug wilt verdienen misschien niet. Maar over een langere periode, dan verdien je het zeker terug. In verduurzaming zit ook waardecreatie. Onze investeerders kiezen voor een verantwoord lange termijn investeringsbeleid en willen ook maatschappelijk een impact maken. En aangezien we vanuit Amvest staan voor stabiel rendement en voor de lange termijn verbonden zijn, gaat dat heel goed samen.”

Wat zijn dan je aandachtspunten?

“Je moet goed samenwerken met je belegger en onze huurders. En natuurlijk het project kunnen herpositioneren. Want een energiezuinig, of misschien zelfs energieneutraal gebouw, is voor de komende 20 jaar weer een interessante nieuwe belegging. Het woongenot van de bewoners zal toenemen. Energiekosten zullen omlaag gaan. Minder onderhoud aan de gebouwen. Factoren die ook weer invloed hebben op de huurprijs. Dat zijn goede stappen.”

En ‘goed doen’, staat dit op de agenda?

“Zeker. Niet alleen met duurzaamheid. Wij willen fijn wonen mogelijk maken voor mensen in alle levensfasen en met verschillende portemonnees. We hebben ook een fonds opgericht dat de focus legt op kleinschalige zorgwoningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen: het Amvest Living & Care Fund. Samen met vier zorgondernemers bieden we daarmee een fijn thuis voor mensen in hun laatste levensfase, met 24-uurs zorg en aandacht. Dat doen we door het hele land. Het is een verbreding die voor beleggers interessant is én voor de samenleving. Ik vind dat belangrijk, ontwikkelingen in gang zetten met een grote maatschappelijke component.” 

Lukt de samenwerking met gemeentes goed?

“De belangen van gemeentes en die van ons, lopen op heel veel punten parallel. Wij komen ergens om te blijven. Als eigenaar en beheerder van huurwoningen blijven wij na realisatie lang betrokken bij een gebied. Daarnaast willen wij iets doen aan het gebrek aan huurwoningen voor de middengroepen. En we willen goed functionerende gebieden realiseren die op lange termijn goed renderen. We gaan daarvoor in gesprek met alle belanghebbenden, want dat draagt eraan bij dat een plek ontstaat waar mensen zich thuis voelen. Dat is goed voor onze huurders, voor gemeentes, en uiteindelijk ook voor ons. Je ziet wel dat de wensenlijst van gemeentes steeds groter wordt. Hoe meer wensen en regels, des te langzamer zaken gaan. Het is dus van belang dat we goed met elkaar in gesprek blijven.”

Je bent onderdeel van de directie. Hoe is deze samenwerking?

“Die is uitstekend. Met Heleen Aarts als opvolger van Wienke Bodewes waait er een frisse wind. Niets dan lof voor hoe Wienke het de afgelopen periode heeft gedaan. Voor Heleen zijn er nieuwe uitdagingen. Zo is Amvest twee keer zo groot als zeven jaar geleden, dus het is belangrijk dat we goed blijven samenwerken. En dat lukt. Niet alleen in de directie, maar overal. We beoordelen onze ontwikkelingen en investeringen met elkaar. We geven elkaar advies en sturen bij. Een hele fijne dynamiek en de markering van een nieuwe fase voor Amvest.”

 

"Wij willen fijn wonen mogelijk maken voor mensen in alle levensfasen en met verschillende portemonnees"

Wie is Wim Wensing?

Net als veel mensen bij Amvest heeft Wim toevalligerwijs ook roots in Brabant. Oosterhout om precies te zijn. Via een studie in Rotterdam, een baan in Zeeland (“daar kon ik mijn eerste baan in het vastgoed krijgen”) is Wim met zijn vrouw en drie kinderen uiteindelijk in Voorburg beland. Al tijdens zijn studie bedrijfseconomie en een onderzoek naar de dynamiek van de Rotterdamse kantorenmarkt greep de vastgoedmarkt zijn aandacht. “Je hebt het over iets heel concreets. Dat trekt mij enorm.” Die aantrekkingskracht is gebleven. Na 3 jaar MVGM en 11 jaar ING Real Estate Investment Management is Wim bij Amvest geland.

Waar hij overdag bezig is met investeringsrondes en het beoordelen van potentiële beleggingen, steekt hij in het weekend graag zijn handen uit de mouwen. “Eigenlijk kan ik vrijwel alle klussen in en rond het huis aan, maar ja… de tijd. Ik ben ook hockeycoach van mijn 17-jarige dochter en heb nog twee zoons van 13 en 15 jaar. Maar met mijn handen werken vind ik echt heerlijke ontspanning.” Is Wim niet druk met klussen of één van zijn drie kinderen? Dan is er de racefiets om zijn energie op kwijt te kunnen.