MAATWERK AFSPRAKEN MET HUURDERS

31 maart 2020

Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal, nu we geconfronteerd worden met het coronavirus. Ook wij als Amvest volgen de adviezen van het RIVM en besluiten van de Rijksoverheid op.

Onze zorg en aandacht gaat uit naar onze huurders. Allereerst hebben wij er voor gezorgd dat onze vastgoedmanagers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, zodat onze huurders altijd bij hen terecht kunnen met vragen over hun woning.

Zowel particuliere als commerciële huurders kunnen behoorlijk geraakt worden door deze situatie. In overleg met de branchevereniging IVBN, kijken we welke (maatwerk) afspraken er passend zijn als huurders niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. We proberen huurders daarin tegemoet te komen op basis van redelijkheid en billijkheid.

Wij volgen ook de afspraken die het IVBN heeft gemaakt met onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

  • We helpen huurders die door het Coronavirus in de problemen komen met het betalen van de huur met maatwerkoplossingen;
  • Er kan uitstel van huisuitzettingen worden gegeven, behalve in geval van extreme overlast en criminele activiteiten;
  • Er worden geen incassokosten doorberekend aan huurders die door het coronavirus in de problemen komen;

Met gepaste afstand blijven wij betrokken om onze missie te realiseren: mensen een fijn thuis geven. Heeft u als huurder vragen, dan kunt u zoals u gewend bent, contact op nemen met uw vastgoedmanager. Amvest is bereikbaar via 020- 430 12 12 of info@amvest.nl.