Oplevering 100e woonzorglocatie Amvest Living & Care Fund in Tilburg

2 mei 2024

Vandaag is in de Tilburgse wijk Stappegoor een dubbele locatie van Dagelijks Leven opgeleverd. Deze is gesitueerd in het poortgebouw van de voormalige Koning Willem-II kazerne. Met de toevoeging van deze dubbele locatie is de grens van 100 woonzorgobjecten voor het Amvest Living & Care Fund gepasseerd.

De markante kazerne aan de Ringbaan-Zuid is in 1939 gebouwd naar een ontwerp van kapitein der genie August Boost en is in functie geweest tot 1993. Daarna heeft het nog enige tijd als huis van bewaring dienstgedaan. Met de transformatie van kazerne tot woonzorglocatie krijgt het gebouw een nieuwe, toekomstbestendige bestemming. Hierdoor behoudt Tilburg niet alleen een gebouw met een rijke geschiedenis, maar is er ook duurzaam omgegaan met bouwmaterialen, waardoor de invloed op het milieu is verkleind. 

De locaties van Dagelijks Leven, het Stappegoorhuis en het Ringbaanhuis genaamd, zijn in maart feestelijk in gebruik genomen. Ze vormen het hart van de nieuwe woonbuurt ‘Willemskwartier’, die op dit moment volop in aanbouw is. De kleinschalige woonzorgvoorzieningen in het betaalbare segment bieden een liefdevol thuis aan maximaal 44 bewoners met dementie.