PFZW en Aegon vergroten beleggingen in zorg en wonen

12 januari 2017

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Aegon Nederland vergroten de beleggingen in Nederlands zorgvastgoed met in totaal € 200 miljoen. Het gaat om beleggingen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen, die vanwege hun zorgbehoefte niet meer zelfstandig kunnen wonen.

De voorzieningen zijn verspreid over vier zorgconcepten die zich richten op verschillende inkomensgroepen met een huur vanaf 750 euro per maand, inclusief alle diensten zoals energie, schoonmaak en maaltijden.

De belegging loopt via Amvest, de fondsmanager die PFZW en Aegon in 1997 samen zijn gestart. Het totale gecommitteerde kapitaal aan het fonds wordt hiermee € 300 miljoen, waarbij een verdere uitbreiding in de lijn der verwachting ligt. De opzet is uniek omdat de belegging niet alleen in vastgoed is, maar in combinatie met zorg aan ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

De verwachting is dat de extra € 200 miljoen eind 2018 is geïnvesteerd in een aantal nieuwe locaties in Nederland. Dit betekent dat er dan in totaal ongeveer 100 woonzorglocaties in het Amvest Living & Care Fund opgenomen zijn.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: ‘Een belegging in onze eigen sector is natuurlijk extra bijzonder voor ons pensioenfonds. De groep ouderen die niet meer zelfstandig kan wonen zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. En het is belangrijk dat er voldoende capaciteit is om deze ouderen een fijne plek te bieden die voelt als thuis. Dat is precies waar deze woonlocaties in voorzien. En wat het extra mooi maakt. Het rendement ervan vloeit direct weer terug naar het pensioen van iedereen die werkt in de sector zorg en welzijn’.

Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland: ‘Zorg en pensioen zijn natuurlijk direct met elkaar verbonden. Wij investeren graag in langetermijnbeleggingen met maatschappelijke relevantie en een goed rendement voor onze pensioendeelnemers. De uitbreiding van onze investering in het Amvest Living & Care Fund past hier uitstekend bij. Dit is een concrete bijdrage aan het betaalbaar wonen en dus welzijn van ouderen. Een heel mooie win-win-win’.