Volgende fase Deltakwartier Arnhem van start

3 april 2017

Woningcorporatie Portaal, ontwikkelende belegger Amvest en bouwbedrijf Van Grunsven pakken gezamenlijk het vervolg op van de nieuwbouw in het Deltakwartier in Arnhem. Het Deltakwartier is een grootschalige binnenstedelijke herstructurering aan de rand van de wijk Presikhaaf. In aanwezigheid van wethouder Gerrie Elferink startte vrijdag 31 maart de bouw van 40 sociale huurwoningen, 151 vrijesectorhuurwoningen en 39 koopwoningen.

De wijk Presikhaaf werd medio vorige eeuw gebouwd. De verouderde woningen in het Deltakwartier zijn gesloopt en er worden gefaseerd nieuwe woningen gebouwd. Portaal startte met de eerste fase in 2010. Na enige vertraging bereikte Portaal in september 2016 overeenstemming met de gemeente over een aanpassing van het bestaande bestemmingsplan. De grootste wijzigingen ten opzichte van eerdere plannen zijn verdunning, zoals meer eengezinswoningen, en een gedeeltelijke omzetting van koopwoningen naar middeldure (vrijesector)huur. Marcel Hoogendorp, commercieel directeur van de Van Grunsven Groep: “We hebben voor Portaal al een aantal fasen van Deltakwartier gebouwd en wilden dat graag voortzetten. Wij hebben gezamenlijk Amvest benaderd om de ontwikkeling en realisatie van de middeldure vrijesectorhuurwoningen over te nemen.”

Door deze omzetting en samenwerking blijft één van de belangrijkste uitgangspunten in de ontwikkeling van het Deltakwartier ongewijzigd, namelijk dat er een evenwichtige combinatie is van sociale huur-, vrijesectorhuur- en koopwoningen. Johan Noppe, Manager Volkshuisvesting bij Portaal Arnhem: “Op deze manier draagt Portaal bij aan de woonvisie van de gemeente Arnhem, die streeft naar gemengde en diverse wijken, waarin het plezierig wonen is.”

Portaal draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie en verkoopt de kavels voor de bouw van 151 vrijesectorhuurwoningen aan Amvest. De middeldure huurwoningen worden opgenomen in de beleggingsportefeuille van het Amvest Residential Core Fund. Portaal is opdrachtgever van de sociale huur- en de koopwoningen. Leonore Reijnen, manager corporaties van Amvest: “Doordat Portaal deze binnenstedelijke opgave samen met Amvest oppakt, kunnen we snel een nieuwe goede woningmix toevoegen aan de Arnhemse woningmarkt. Het Deltakwartier wordt een groene en plezierige wijk, waaraan zowel Portaal als Amvest zich langjarig verbinden.”

Bouwbedrijf Van Grunsven realiseert de woningen in opdracht van Portaal en Amvest. De eerste woningen worden in 2018 opgeleverd. Van de 39 koophuizen is al meer dan de helft verkocht. De start van de verhuur van de sociale huurwoningen en vrijesectorhuurwoningen, die gereed komen in 2018 en 2019, is enkele maanden voor oplevering van de woningen.