‘WE STAAN ALLEMAAL VOOR DEZELFDE ZAAK’

11 april 2019

Toen Dennis van Vugt twee jaar geleden neerstreek bij Amvest, kwam hij niet met de intentie om te blijven. Maar dat gebeurde toch. Hij verloor zijn hart aan het tweeledige bedrijf en de gedreven mensen. Nu is hij samen met Heleen Aarts verantwoordelijk voor Amvest als geheel. Een balanceeract op hoog niveau. “Ik heb genoeg bedrijven gezien om te weten dat het heel bijzonder is om in een bedrijf te werken waar iedereen dezelfde kant op wil.”

Als kind had Dennis twee dromen. Schilder worden van ramen en deuren. Of profvoetballer. Het werd geen van beiden. Toch zit er wel degelijk iets van zijn oorspronkelijke droom in wat hij nu doet. “Ik wilde schilder worden, omdat het me leuk leek om dingen mooier te maken, en omdat je meteen resultaat ziet. Ik heb nooit een kwast aangeraakt, maar de wens om iets mooi te maken is altijd gebleven.” ‘Zelf doen’ heeft intussen plaatsgemaakt voor het scheppen van kaders. Nu stelt hij anderen in staat iets moois te creëren. “Mensen inschakelen, ze verantwoordelijkheid geven en sturen op vertrouwen. Dat is wat ik bij Amvest doe, en daar beleef ik veel plezier aan.”

"Ik werd geraakt door de enorme drive"

Toen hij bij Amvest begon was zijn taak: met een frisse blik naar het bedrijf kijken. Dat lukte wel, want hij was echt een vreemde eend in de bijt. “Ik was internationaal breed actief in de vastgoedwereld, en zat zo’n beetje in alle landen, behalve Nederland. Terwijl Amvest Nederland als werkveld heeft en exclusief in de woningmarkt zit. Dat klonk allemaal wat kleiner.” Maar hij was snel verkocht. “Ik werd geraakt door de enorme drive. Ik zag passievolle mensen die genoten van wat ze aan het doen waren. Ook de bijzondere combinatie van ontwikkelen en beleggen sprak me aan. Die combi zorgt voor een brede blik op de markt en dat vond ik super interessant.”

Wat viel je het meest op?

“De vanzelfsprekendheid waarmee de verschillende bedrijfsonderdelen – ontwikkelen en beleggen – samenwerkten. Veel ging op intuïtie. Het was mijn taak daar een rationele basis onder te leggen en helder te krijgen wat waar gebeurt. De combinatie van Development en Investment Management is de kracht van Amvest. Wij spelen een langetermijnspel, dus we schrikken niet zo snel als het even wat slechter gaat. Dankzij onze dubbele focus kunnen we ontwikkelingen door de cycli heen plannen en synergie creëren. Maar het is wel belangrijk om de verantwoordelijkheden goed af te bakenen.”

Met het oog daarop ben je betrokken geweest bij de oprichting van het Amvest Development Fund. Welk probleem lost dit fonds op?

“Met het Amvest Development Fund hebben we een nieuw bedrijfsonderdeel in het leven geroepen met een eigen juridische status. Aan de beleggingskant hadden we zoiets al eerder gedaan met het Amvest Residential Core Fund. Beide entiteiten worden gemanaged door Amvest Vastgoed BV. Deze opzet schept duidelijkheid richting onze aandeelhouders over hoe hun geld precies wordt ingezet aan de ontwikkelkant en wat zij ervoor terugkrijgen. Dat is good governance.”

 

Dennis van Vugt en Maarten van der Lienden.

Development verkoopt zijn eigen product aan IM. Maar ontwikkelaars hebben andere belangen dan investeerders. Hoe organiseer je dat op een goede manier?

“Door maximale transparantie. De ontwikkelaar biedt woningen aan, en de belegger mag daar ja of nee op zeggen. Er is geen gedwongen winkelnering. De belegger zal alleen ja zeggen als het product kwalitatief goed is en een reële prijs heeft. Als de belegger nee zegt, mogen de projecten aan anderen aangeboden worden, maar niet tegen een lagere prijs. De prijsstelling moet dus kloppen. Zo brengen we de twee werelden samen en creëren we meerwaarde.”

Hoe kan het dat twee zulke verschillende ‘bloedgroepen’ elkaar niet bijTen?

“Ontwikkelaars en beleggers zijn vaak andere typen mensen, met andere activiteiten en een andere focus. De eerste groep is meer geneigd tot risico nemen, terwijl beleggers voorzichtiger zijn. Dat zou tot botsingen kunnen leiden. Dat dat niet gebeurt, is uniek en komt doordat we allemaal voelen dat we staan voor dezelfde zaak: een fijn thuis creëren voor een brede groep mensen. Samenwerken vanuit dat besef levert synergie op. En leidt tot toekomstbestendige, toegankelijke en gevarieerde woonomgevingen.”

Hoe geef je dat in de praktijk vorm?

“Heleen Aarts en ik sturen het geheel aan. Alles wat onder ons resulteert, dient beide groepen. Zowel Development als IM heeft vervolgens haar eigen aansturing. We opereren allemaal vanuit dezelfde visie en maken gebruik van dezelfde systemen om dingen door te rekenen en te beoordelen. Dat bijt elkaar niet, maar vult elkaar aan.”

Je bent betrokken geweest bij de invoering van nieuwe financiële software. Een bouwsteen voor scenarioplanning. Wat houdt dat in?

“Amvest is gericht op het maatschappelijk belang, en wil tegelijkertijd ook een goed en stabiel rendement behalen voor de pensioendeelnemers. Daarom wilden we graag een instrument waarmee we naar de toekomst konden kijken. Voorspellen is moeilijk, maar je kunt wel anticiperen op mogelijke veranderingen. Met deze software kunnen we spelen met aannames. Wat gebeurt er als de bouw niet op 1 maart start, maar op 1 september? Of als we meer beleggers krijgen? Of als de economie ineens onderuit gaat? Met deze software kunnen we de implicaties zien van verschillende scenario’s en ons voorbereiden op alternatieve strategieën. Dat was een flinke investering, maar wel eentje waar we de komende tijd veel plezier van gaan hebben.”

 

 

Claudia Verweij, Anja IJlstra, Dennis van Vugt en Maarten van der Lienden.

Je vertegenwoordigt ook de belangen van Amvest bij zorgproviders in het Living & Care Fund. Waarom die verbreding van activiteiten?

“Wij willen graag bijdragen aan het creëren van een fijne woonomgeving, ook voor kwetsbare ouderen. Er is een groot tekort aan woningen en zorg voor ouderen en dat probleem wordt steeds nijpender. Vanuit onze expertise en vanuit onze aandeelhouders – het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn en Aegon – zien we daar een rol voor ons weggelegd. Bovendien is zorg minder conjunctuurgevoelig dan woningen, dus het is ook een spreiding van risico’s. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel uit op een rendabele bedrijfsvoering bij onze zorgpartners, vandaar dat we een nauwe samenwerking aangaan met onze zorgpartners en veelal met een minderheidsbelang een vinger aan de pols houden.” 

"Ik wil iets doen wat impact heeft en op de lange termijn iets bijdraagt"
Wat wil je op deze stoel absoluut bereiken?

“Ik streef naar een solide basis voor de toekomst. Ik wil de stijging die we hebben ingezet met het aparte ontwikkelfonds en de nieuwe transparante structuur de komende jaren verder uitwerken. Op zo’n manier dat Amvest weer een jaar of 15 vooruit kan. Het zou mooi zijn als we er echt staan als de cyclus weer verandert. Ik wil iets doen wat impact heeft en op de lange termijn iets bijdraagt. Die drive kan ik bij Amvest in mijn huidige functie prima kwijt.”