De Gouden Buurten

Berkel en Rodenrijs

De gemeente Lansingerland, Amvest en Kavel Vastgoed hebben in 2003 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van de vinexwijk Westpolder/Bolwerk (de Gouden Buurten). Het totale plan omvat circa 2.550 koop- en huurwoningen en de invulling van het openbare gebied binnen de grote ontsluitingswegen. Daarnaast worden verspreid door de wijk drie basisscholen en een vmbo-school gerealiseerd. De ontwikkeling vindt gefaseerd plaats.

Projectdetails

 • Stad

  Berkel en Rodenrijs

 • Locatie

  Uitbreidingslocatie Westpolder/Bolwerk

 • Programma

  Totaal circa 2.550 huur- en koopwoningen Gouden Griffel: 409 woningen, Gouden Uil: 526 woningen, Gouden Hart: 102 appartementen, 5.700 m2 winkels en voorzieningen, Gouden Harp: 406 woningen, Gouden Podium: 400 woningen, Deelplan 6: 406 woningen, Deelplan 4 west: 193 woningen

 • Periode

  2004 - 2024

 • Ontwikkelaar

  Amvest i.s.m. Kavel Vastgoed

 • Architecten

  RPHS architecten, PBV architecten, Schippers Architecten, Architectenbureau Van Manen, Kolpa Architecten

 • Website

  www.goudenbuurten.nl

Dorpse charme en stedelijk comfort

De Gouden Buurten grenzen direct aan natuur- en recreatiegebied de Groenblauwe Slinger. Het waterrijke en ruimtelijke gevoel van de Groenblauwe Slinger is doorgetrokken naar de woonwijk. Het uitgangspunt voor de Gouden Buurten is de combinatie van dorpse charme en stedelijk comfort. Het is een wijk waar kinderen voldoende plekken hebben om te spelen. De voor de wijk karakteristieke polderwegen met hun sloten en bomenrijen moeten vooral ruimte bieden voor fietsen en spelen.

De Gouden Buurten zijn opgedeeld in deelplannen, die ieder een eigen karakter hebben. Van het begin af aan zijn er niet “zomaar” nieuwbouwwoningen neergezet, maar is er gebouwd aan een buurt. Met de traditioneel Hollandse huizen, de diversiteit aan woningontwerpen en de opzet met singels, grachten en groen heeft de buurt een eigen identiteit gekregen, die helemaal aansluit bij het dorpse karakter van Berkel en Rodenrijs.

Gouden Harp

In deelplan Gouden Harp geen rijen woningen met dezelfde gevels, maar karaktervolle en kleine eenheden onderbroken door grachten, singels en veel groen. De vele speelplekken maken het ook een kindvriendelijke wijk. Er worden hier ongeveer 400 woningen gerealiseerd: koop-, huur- en een twintigtal zorgwoningen. Behalve woningen komen er scholen voor het basisonderwijs, een BSO, een gymzaal en een prachtige grote groene speelplek. De Gouden Harpbuurt is een plek waar modern comfort wordt gecombineerd met traditionele kwaliteit.

Gouden Podium

Het Gouden Podium staat voor landelijk wonen. De wijk is ruim van opzet en krijgt een typisch dorps en groen karakter, zoals je vaak ziet bij tuindorpen die zijn ontwikkeld in de jaren ’20. Karaktervolle kleine blokjes woningen, bepalen het intieme karakter van de wijk. Het Gouden Podium kent straks een variëteit aan woningen, waardoor niet een straat in deze nieuwbouwwijk hetzelfde oogt. Veel woningen liggen aan of nabij water. De komende jaren worden hier circa 400 woningen gebouwd.

“De Westpolder is een mooie wijk en ik ben blij met de manier waarop jullie deze wijk vormgeven en zorgen voor kwaliteit, in goede en slechte tijden. Het is goed te zien dat ook het energieakkoord hier tot uiting komt, 50% van de huizen is straks van het gas los.”

Wethouder Albert Abee van de gemeente Lansingerland