Gele Scheikunde

Delft

Het kenmerkende geelkleurige scheikundecomplex van de TU Delft wordt de aankomende jaren door Amvest en KondorWessels Vastgoed herontwikkeld. Het faculteitscomplex aan de Julianalaan was al enige tijd niet meer geschikt voor de gebruiksdoeleinden van de universiteit. Het bijna 3 hectare grote perceel kan hierdoor getransformeerd worden tot een nieuw stuk stad, waar oud- en nieuwbouw een karakteristiek geheel gaan vormen.

Projectdetails

 • Stad

  Delft

 • Locatie

  De voormalige scheikundefaculteit van de TU aan de Julianalaan in Delft (3 ha)

 • Programma

  300 woningen (koopwoningen, sociale huurwoningen, middenhuur woningen en vrije sector huurwoningen)
  Parkeergarage
  Commerciële voorzieningen
  Deelauto’s

 • Periode

  2020 – 2027

 • Ontwikkelaar

  Amvest Development i.s.m. KondorWessels Vastgoed

 • Eigenaar

  Amvest Development Fund

 • Urban design

  Cepezed - Nudus

 • Architecten

  Cepezed - Nudus

 • Website

  Gelescheikunde.com

Er komt een gevarieerde mix aan woningen voor een brede doelgroep. Een aanzienlijk deel valt in de sociale – of middenhuursegment. Een aanzienlijk deel valt in de sociale – of middenhuursegment. Het plan voegt 300 woningen, waaronder meer dan 100 grondgebonden woningen toe aan de stad. Een segment waar veel vraag naar is op deze centrale locatie in Delft.

De wijk krijgt een autoluw karakter zonder geparkeerde auto’s op straatniveau. Bewoners en ondernemers kunnen parkeren in de ondergrondse parkeergarage. Het plan voorziet ook in deelauto’s.

Karakteristiek stedelijk gebied

Er is goed gekeken naar de cultuurhistorische waarde van de verschillende gebouwen en mede op basis hiervan zijn keuzes gemaakt in wat behouden wordt en waar sprake zal zijn van sloop-nieuwbouw. Zo komen er in de twee vleugels van het oude hoofdgebouw aan de Julianalaan rijwoningen met op de koppen een aantal loftwoningen. In het midden komt horeca met een buurtfunctie, bijvoorbeeld een grand café. Er komt waarschijnlijk ook een kleine supermarkt aangevuld met een paar winkels of andere voorzieningen.

De bestaande bebouwing wordt aangevuld met gestapelde nieuwbouw aan de Michiel de Ruyterweg. In het meer besloten gebied daarachter is veel ruimte voor grondgebonden nieuwbouwwoningen. Het huidige parkje blijft behouden voor de nieuwe bewoners en de buurt.

Direct naast het complex ontwikkelt de gemeente Delft een internationale school. Beide plannen vinden in afstemming met elkaar plaats.

Duurzame oplossingen

In het gebied zal door middel van bodemenergie en (lucht)warmtepompen duurzame bebouwing worden gerealiseerd. Daarnaast is sprake van een hoog ambitieniveau wat betreft het tegengaan van hittestress, het realiseren van voldoende waterberging en het faciliteren van een omgeving met respect voor biodiversiteit.

De volgende stap

De plannen voor Gele Scheikunde passen niet in het huidige bestemmingsplan. De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen loopt momenteel. In voorbereiding hierop en om te komen tot een breed gedragen plan, hebben al diverse participatierondes over het nieuwe plan plaatsgevonden.

De verwachting is dat in 2024 de bouw van de nieuwe woningen begint met opleveringen omstreeks 2026.