Strijp R

Eindhoven

Op de plaats waar ooit duizenden televisiebeeldbuizen werden geproduceerd door Philips, staat nu Strijp R. Een fijne plek om te wonen, met werkplaats, atelier en restaurant van ontwerper Piet Hein Eek als buurman en de elementen uit het verleden nog duidelijk zichtbaar. De bomen die Frits Philips meenam van zijn reizen en rondom zijn terrein plantte, staan nog altijd trots overeind. En tussen de woningen doemt zo maar een historisch perron op. Met Strijp R is een stedelijke woonomgeving verrezen waar Amvest nieuwe inwoners van Eindhoven een fijn thuis biedt. Strijp R is groen, met een open karakter en met aansluiting naar naburige wijken en voorzieningen.

Projectdetails

 • Stad

  Eindhoven

 • Locatie

  Voormalig industrieterrein Philips, grootte 18,8 ha

 • Programma

  440 eengezinswoningen en 60 appartementen (huur- en koop), 36 zelfbouwkavels. Werkplaats, winkel, showroom en horecagelegenheid van Piet Hein Eek

 • Periode

  2011-2022

 • Ontwikkelaar

  Amvest

 • Urban design

  DiederenDirrix Architectuur en Stedenbouw, Buro Lubbers Landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp

 • Architecten

  DiederenDirrix Architectuur en Stedenbouw, Houben Van Mierlo architecten, Architectuurcentrale Thijs Asselbergs, Piet Hein Eek Architecture, Bedaux De Brouwer architecten, Happel Cornellisse Verhoeven architecten, Hilberink Bosch architecten

 • Website

  www.strijpr.nl

Strijp R ligt midden in Eindhoven, op bijna 19 hectare historische grond. In 2005, toen Amvest het terrein aankocht, produceerden Philips en LG hier samen nog beeldbuizen. Het stond toen niet als herontwikkelingsgebied bij de gemeente op de kaart. De ligging dicht bij het centrum, maar toch met groen en ruimte, in combinatie met het industriële erfgoed, bood echter kansen voor een woonwijk met een heel eigen karakter. Amvest voorzag een mix van nieuwbouw en een nieuwe bestemming voor oude, industriële panden.

Typerende historische elementen

Op Strijp R zijn in de periode 2011 tot en met 2020 ongeveer 500 woningen gebouwd, waarvan 440 eengezins huur- en koopwoningen. Het voormalige portiersgebouw (RF) is herontwikkeld tot woon-werk units. Het kloeke pompgebouw (RAG) heeft 10 loftwoningen. Op het terrein staat een markante loopbrug die dienstdeed als verbinding tussen twee fabrieken. Bij het stedenbouwkundig plan is gekeken naar de historische opzet van Strijp R. De groene diagonaal verwijst naar de oude Postdijk en de open ruimte waar werknemers van Philips altijd zicht hadden op het Klokgebouw. En net als het oude fabrieksterrein heeft de wijk ook een duidelijke ‘in- en uitgang’.

Laagdrempelige ontmoetingen

Het zoompark is ontworpen om de nieuwe buurt aan het bestaande nabijgelegen Drents Dorp te koppelen: hiervan maken bewoners uit verschillende buurten gebruik. Zo kunnen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten en leren kennen. Daarnaast is er voor gekozen om oude, nog transformeerbare fabriekspanden te behouden en deze een nieuwe invulling te geven en om typerende historische elementen te bewaren. Met de komst van Piet Hein Eek, met al zijn voorzieningen, zoals horeca, cultuur, winkelgelegenheid, werkplaats en design-studio, waren de openbare functies direct vervuld. Daarnaast draagt het bij aan een stedelijk milieu waar naast wonen ook wordt gewoond en gewerkt.

De gemeente koos ervoor om het risico van de ontwikkeling bij Amvest te leggen en zelf een toetsende en faciliterende rol te nemen. Het getuigde van lef om de touwtjes uit handen te geven en het gebied te laten ontwikkelen. Het bestemmingsplan, opgesteld door Amvest in samenwerking met de gemeente Eindhoven, was niet gebaseerd op een krimpfolie, maar juist gericht op het bieden van flexibiliteit in de nadere uitwerking binnen een aantal vaste hoofduitgangs-punten.

Intensief buurtcontact

Met de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en verschillende wijk- en bewonersverenigingen, trok Amvest de stad in met de vraag waar precies behoefte aan was. Er was jarenlang intensief buurtcontact en er werden afspraken gemaakt met onder andere politie, groenvoorziening en de school over de leefbaarheid en investeringen in de wijk. Op deze manier werd Strijp R niet gewoon een nieuwe wijk, maar maakte het deel uit van het grotere geheel. In overleg met de gemeente Eindhoven besloot Amvest het gebied te ontwikkelen voor juist die bewoners die perfect passen bij het streven van de stad om ‘leading in technology’ te zijn. Deze groep woont graag tussen het groen en zonder te veel opsmuk. De ruimtelijke ordening en milieuaspecten werden onderzocht. Strijp R wordt omringd door het Drents dorp, een buurt met hoofdzakelijk sociale huurwoningen. Samen met de buren is een uitgebreid plan gemaakt. De nieuwe woonwijk kon namelijk zorgen voor een nieuwe impuls voor algemene voorzieningen, zoals een nabijgelegen basisschool en sportfaciliteiten die zonder nieuwe aanwas wellicht zouden verdwijnen. Het nieuwe Strijp R moest een nieuwe dynamiek naar de stad brengen.

'Home for inventive people'

Strijp R aan het woord | Dieneke en Mourad

Hoe is het nu eigenlijk om op Strijp R te wonen? In deze webserie ‘Strijp R aan het woord’ gaan we in gesprek met bewoners van Strijp R en nemen we een kijkje in hun woning. Dit keer aan het woord: Mourad en Dieneke. Zij hebben een type P woning gekocht in veld 4.